Speeltuinvereniging Ons Genoegen 80 jaar

Speeltuinvereniging Ons Genoegen 80 jaar

Toen onze twee kinderen klein waren in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, was de speeltuin voor hen een bron van vermaak, vooral de trampolines en zomers het zwembad maakten de vakantieperiode tot een groot feest. Zwembad de Biezem was nog in aanbouw en er was verder nog niet zoveel te doen in Laren.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 98 [2006-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Berber van de Weg, met een voorwoord door Gerda Meulenkamp

Nu zeuren onze jonge kleinkinderen, als ze er zijn, of ze naar de speeltuin mogen, en zitten  oma en opa weer heel geduldig bij de trampolines te kijken naar de spring kunsten van het jonge spul (jongens van 3, 5 en 7 jaar) .De vele vrijwilligers zorgen voor het reilen en zeilen, houden het allemaal schoon organiseren festiviteiten voor oud en jong en dat allemaal zonder subsidie! Als het nodig is sturen ze kleine pestkopjes naar huis en troosten huilende kinderen, plakken pleisters en houden ook in de gaten of er geen ruzietjes ontstaan. Mijn man en ik hebben grote bewondering voor het bestuur en de medewerkers en hopen dat ook de komende jaren nog vele kleine Laarders van de gelegenheid gebruik zullen maken om de speeltuin te bezoeken.

Auke op de trampoline (foto privébezit Gerda Meulenkamp)
  • Buurt en Speeltuinvereniging “Ons Genoegen”
  • De Blokhut – Smeekweg 100 -1251 VK Laren
  • 035 – 538 66 88
  • www.speeltuin-laren.nl
  • 1926 – 2006, 80 jaar

Vooruitkijken naar de toekomst met groot respect voor het verleden.

Op 26 augustus 1926 werd door bewoners van woningen van de Woningbouwvereniging van Erfgooiers, de Buurtvereniging “t Klooster” opgericht. “Het organiseren van kinderfeesten en algemeen belang de buurt speciaal rakend” was de doelstelling. Eén van de eerste voorzitters van Ot Klooster heette de heer De Pater, het kon niet passender. 4

De vereniging deed veel voor de jeugd, o.a. kinderspelen op het veld tegenover het voormalige café Puyk. De kosten die de activiteiten met zich brachten, konden absoluut niet uit de opbrengst van de contributie worden betaald. Schenkingen in natura, bijvoorbeeld 40 liter melk voor de chocolademelk, waren dan ook méér dan welkom.

De activiteiten beperkten zich niet tot alleen de kinderspelen, ook de ouderen werden niet vergeten. In 1946 nam Buurtvereniging ’t Klooster het initiatief tot het organiseren van de 1e bejaardentocht. Deze tocht bestaat heden ten dage nog steeds. Maar dat begon dus aan de Smeekweg! En, geloof het of niet, er werden 25 flessen eau de cologne beschikbaar gesteld ter verkoeling onderweg.

Nadat er woningen rond de Mees en rond ‘het heideveld’ waren gebouwd, vond ’t toenmalige bestuur de naam Buurtvereniging ’t Klooster te beperkt, men wilde een benaming die het bereik van de vereniging groter zou maken. In 1952 werd de naam gewijzigd in Buurtvereniging “Ons Genoegen”.

De busreizen waren geweldig en beroemd en berucht! De eerste was in 1937 met 300 kinderen en 110 ouderen naar Apeldoorn en de Veluwe. Voor de kinderen van toen staan de busreizen in de geheugens gegrift. Met vier, zes, acht en later zelfs een keer met 11 touringcars, werden reisjes gemaakt naar De Veluwe, Harderwijk (met een boottocht langs de ingepolderde Oostpolder), speeltuin Julianatoren, Ouwehands Dierenpark en de pyramide van Austerlitz. Een van de busreisjes voerde naar Rotterdam met als hoogtepunt: met de bus door de Maastunnel! !! Èen keer, na een bezoek aan de Leusder Heide ontving de vereniging een boete van 90 gulden ‘wegens het aanbrengen van beschadigingen’. Een groep enthousiaste leden van de buurtvereniging nam het plan om een oorlog draaide de vereniging wél door, maar uiteraard op een laag pitje. Maar, er werd wél zo goed en zo kwaad als het ging een uitstapje georganiseerd voor de kinderen: met de Gooische Tram naar Oud Valkeveen, 300 kinderen gingen mee.

Het begin in 1926

Toen men begin jaren 50 weer een beetje opkrabbelde werd er aangeklopt bij de Gemeente Laren voor de realisatie van een speeltuin. De reactie was positief en de gemeente stelde hiervoor het terrein mét afrastering aan de Smeekweg beschikbaar. (Er was een conflict met De Merel, maar dat is een lang verhaal en laten we voor wat het was). Wél moest men zélf zorgen voor speelattributen en toezicht. Met groot enthousiasme, zelfwerkzaamheid, giften en de steun van velen die het initiatief een warm hart toedroegen, werd aan de realisatie van de speeltuin gewerkt.

Op 18 juni 1959 werd de officiële opening verricht door de toenmalige wethouder W.J. Landré. In 1960 kwam er een glijbaan! En WAT voor één? Smederij Gert Vos, op de Schapendrift had een glijbaan gemaakt van 6 meter hoog en een glijlengte van 12 meter! De glijbaan torende fier boven alles uit. In de archieven wordt nooit gerept over ongelukken met de toestellen, er kón veel meer dan tegenwoordig en er zal er heus wel eens eentje uitgekukeld zijn. In 1962 werd een rolschaatsbaan aangelegd door de firma Hogenbirk en dat jaar werd voor het bouwfonds ter uitbreiding van De Blokhut een inzamelingsactie gehouden: er werden zakkammen verkocht! Als je haar maar goed zit, hebben ze toen al gedacht! In 1963 werd de vergrootte Blokhut geopend. Daarmee kwam ook ruimte voor de tafeltennisclub en er werden Bingoavonden, Disco’s en een belegen tieneravond georganiseerd.

In 1969 kopt een paginagroot krantenartikel: “De Blokhut van Ons Genoegen kwam gereed” met een sub-kop: “Larense verenigingssolidariteit leidt tot grote daden”. In dit artikel wordt de zelfwerkzaamheid, de voortvarendheid, de vindingrijkheid en de creativiteit van Ons Genoegen geroemd. In 1967 was namelijk eerst de rolschaatsbaan omgetoverd tot een heus zwembad waar die zomer 80.000 kinderen gebruik van maakten! Het ledenaantal steeg enorm, er werd zelfs een ledenstop ingesteld. Het bestaande clubgebouw De Blokhut werd te klein. Het bestuur stelde zich de vraag: Hoe kunnen zwembad we in korte tijd De Blokhut de dubbele grootte geven?

Bij Ons Genoegen werd niet te veel gepraat, dat hield alleen maar op. Nee, in de weekends en in de avonduren werd met man en macht gewérkt, wat erin resulteerde dat in twee maanden tijd de oppervlakte van De Blokhut werd verdubbeld en van een nieuwe inventaris voorzien. Men was terecht trots op wat er gerealiseerd was, maar ging ook snel weer over tot de orde van de dag. Géén groot spektakel bij de heropening, géén overdaad aan speeches, maar wél weer volop bezig met de organisatie van het eerstkomende familiefeest in de vernieuwde accommodatie. In het zwembad werden zelfs een keer hele scholen vissen uitgezet voor een heuse viswedstrijd!

Zwembad

Ja, de creativiteit liet niets te wensen over! Met de naamswijziging in Buurt- en Speeltuinvereniging “Ons Genoegen” is de plek, de functie en de doelstelling van het genoeglijke clubje aan de rafelrand van Laren voor velen een begrip. Men zat bij Ons Genoegen nooit stil, als iemand ergens tijdens een privé dagje uit iets zag werd dat goed geobserveerd en daarna ‘gewoon zelf in elkaar gezet’. De trampolines zijn daar een schoolvoorbeeld van. De spring matten waren duur in aanschaf, dus werd naar een alternatief gezocht en dat werkte nét zo goed, zelfs béter. De kinderboerderij voorzag ook heel lang in een behoefte.

Toen op de Gooiergracht de kinderboerderij Het Spookbos kwam is Ons Genoegen zich gaan beraden over de functie van de kinderboerderij in de speeltuin. Men was al snel van mening dat Het Spookbos die functie bij voorkeur moest vervullen en dat Ons Genoegen vooral de speeltuin een facelift moest geven. In 1994/ 1995 werd de speeltuin helemaal overhoop gehaald. De Speeltuin Kinderclub kreeg een belangrijke rol toebedeeld bij de herinrichting van de speeltuin.

Ook hier was het weer typisch Ons Genoegen om er met z’n allen vele vrije uren in te stoppen om in korte tijd de speeltuin te moderniseren. “Zelf doen en de eigen broek ophouden” staan hoog in het vaandel. Alleen incidenteel en in hoge nood wordt aangeklopt voor financiële of materiële hulp. De renovatie van de speeltuin was zo ’n incident. De vrijwilligers, de Gemeente Laren, een groot aantal fondsen, ondernemers uit Laren, de leden en niet te vergeten de toen nog in Laren gevestigde firma Hogenbirk, hebben de vernieuwde speeltuin mogelijk gemaakt. Dankzij de inzet van al die vrijwilligers door de 80 jaren heen is de vereniging niet meer weg te denken van de Smeekweg in Laren. Van nummer 54 naar nummer 100 naar nummer …?

N.B. Op het moment van verschijnen van dit artikel werd door de Gemeente Laren onderzocht of het haalbaar is om Buurt- en Speeltuinvereniging “Ons Genoegen” te verhuizen naar het terrein van Boer de Jong. Op het huidige terrein van Ons Genoegen zou dan in het verlengde van de bebouwing van het LFC-terrein nog extra sociale woningbouw gerealiseerd kunnen worden. Ons Genoegen staat niet afwijzend tegenover dit plan, zij het dat zij er wél aan hecht dat een eventueel nieuw te bouwen clubgebouwen de opnieuw in te richten speeltuin de vertrouwde Ons Genoegen sfeer moet ademen. Mocht het zo ver komen dan zal dat ook zeker weer mede te danken zijn aan de vindingrijkheid, de creativiteit en de zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers. Maar, het is nog niet zover. En misschien komt het ook wel nooit zover. Maar de geschiedenisboeken verhalen anders, wat ze bij Ons Genoegen in de kop hebben, hebben ze niet ….