Schoutenbosje

Schoutenbosje

De laatste Larense Schout, Jan van den Brink (1792–1862) in 1817 benoemd tot Schout, woonde in een kapitale boerderij welke stond, waar nu naast de burgemeesterswoning het hotel staat. Helaas werd deze hoeve aan het eind van de vorige eeuw met de grond gelijk gemaakt. Het enige dat van dit boerenerf is overgebleven, staat in de voortuin van de burgemeester, n.l. een oude veelarmige lindeboom, die gelukkig in ere wordt gehouden. Het complex Schoutenbosje was in het begin van onze eeuw een met gras begroeid braakliggend terrein waarop o.a. de leerlingen van de nabijgelegen dorpsschool de speelkwartiertjes doorbrachten. Aan de rand was deze open vlakte, waar nu de Van Nispenstraat is gelegen, begrensd door een bosje van hoog opgeschoten eikehakhout. Deze gronden waren het eigendom van de Schout. Vanzelfsprekend ook het eiken bosje. Het bosje van de Schout. U raadt het! Het werd het ‘Schoutenbosje’. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over het Schoutenbosje op deze site: