Schoutenbosje

Schoutenbosje

De laatste Larense Schout, Jan van den Brink (1792–1862) in 1817 benoemd tot Schout, woonde in een kapitale boerderij welke stond, waar nu naast de burgemeesterswoning het hotel staat. Helaas werd deze hoeve aan het eind van de vorige eeuw met de grond gelijk gemaakt. Het enige dat van dit boerenerf is overgebleven, staat in de voortuin van de burgemeester, n.l. een oude veelarmige lindeboom, die gelukkig in ere wordt gehouden. Het complex Schoutenbosje was in het begin van onze eeuw een met gras begroeid braakliggend terrein waarop o.a. de leerlingen van de nabijgelegen dorpsschool de speelkwartiertjes doorbrachten. Aan de rand was deze open vlakte, waar nu de Van Nispenstraat is gelegen, begrensd door een bosje van hoog opgeschoten eikehakhout. Deze gronden waren het eigendom van de Schout. Vanzelfsprekend ook het eiken bosje. Het bosje van de Schout. U raadt het! Het werd het ‘Schoutenbosje’. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over het Schoutenbosje op deze site:

Klaaskampen 6A

Aan de Klaaskampen 6a vinden we een gevelsteen naast de voordeur van het gebouw. De steen is in de loop der jaren wat verouderd en …
Lees verder

Vossenhokbouwers

Werkloos zijn is geen pretje. In 1932 was er veel werkloosheid. Men hoefde in die tijd niet te solliciteren, maar moest zich wel op bepaalde …
Lees verder

Het oude gemeentehuis

Op de hoek van de Eemnesserweg en de St. Janstraat stond ruim honderd jaar geleden de boerderij van C. Smit. Smit woonde met zijn gezin …
Lees verder

De 3 postkantoren van Laren

In een tijdsspanne van nog geen 120 jaar heeft Laren de opkomst en ondergang van meerdere postkantoren meegemaakt. De evolutie van de conventionele postdiensten naar …
Lees verder

Laren toen…

De Oude Post stond op de plek waar nu de RABOBANK staat aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat. Het werd gebouwd in 1906, vlak …
Lees verder

Laren in oude ansichten – 48

Foto 48 Dit is een historisch stukje grond: de Klaaskampen. Want honderden kinderen hebben hier gespeeld. Aan het eind van deze weg stond vroeger de dorpsschool. …
Lees verder