Klooster

Klooster

Op de hoek Kloosterweg–Klooster stond een enige jaren geleden afgebroken boerderij daterend uit het jaar 1675, die de naam droeg van ‘’t Klooster’. Een typische naam voor een boerderij welke bewoond werd door drie gezinnen. Er is wel eens verteld dat deze hoeve in den beginne het onderkomen is geweest van zekere Ordebroeders, die in de Eemnesserpolder werkzaam waren. Maar bewezen is het nimmer. Wel is bekend dat gedurende de reformatie, toen het Rooms-katholieken verboden was hun geloof uit te oefenen, daar in het geheim door de ‘klopjes’ aan de jeugd godsdienstonderricht werd gegeven. Het was een ‘Kloosterachtig gedoe’. ‘Klopjes’ waren vrome en ongehuwde vrouwtjes, een soort begijntjes, die in de nacht de gelovigen kwamen opkloppen, als er in het geheim in een of andere schuur een H. Mis werd opgedragen. Vandaar hun bijnaam. De laatste bewoners van deze befaamde boerderij waren de familie’s Bus, Schenk en Braam, wier nazaten met trots kunnen verklaren dat zij in een klooster geboren zijn, waarnaar twee wegen genoemd zijn. Zie Kloosterweg. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over ’t Klooster op deze site: