Klooster

Klooster

Op de hoek Kloosterweg–Klooster stond een enige jaren geleden afgebroken boerderij daterend uit het jaar 1675, die de naam droeg van ‘’t Klooster’. Een typische naam voor een boerderij welke bewoond werd door drie gezinnen. Er is wel eens verteld dat deze hoeve in den beginne het onderkomen is geweest van zekere Ordebroeders, die in de Eemnesserpolder werkzaam waren. Maar bewezen is het nimmer. Wel is bekend dat gedurende de reformatie, toen het Rooms-katholieken verboden was hun geloof uit te oefenen, daar in het geheim door de ‘klopjes’ aan de jeugd godsdienstonderricht werd gegeven. Het was een ‘Kloosterachtig gedoe’. ‘Klopjes’ waren vrome en ongehuwde vrouwtjes, een soort begijntjes, die in de nacht de gelovigen kwamen opkloppen, als er in het geheim in een of andere schuur een H. Mis werd opgedragen. Vandaar hun bijnaam. De laatste bewoners van deze befaamde boerderij waren de familie’s Bus, Schenk en Braam, wier nazaten met trots kunnen verklaren dat zij in een klooster geboren zijn, waarnaar twee wegen genoemd zijn. Zie Kloosterweg. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over ’t Klooster op deze site:

De Vinkebaan

De Vinkebaan vinden we westelijk van de A1, tussen de Derkinderenlaan en Hoog Hoefloo. De naam doet denken aan onze gevleugelde vriendjes, de vinken. Toch …
Lees verder

Expositie Warrekam

Tot en met 22 maart is de expositie ‘Warrekam’ – op zaterdagen tussen 2 en 4 – nog te bezoeken in de Lindenhoeve.  De Warrekam heeft …
Lees verder

Dialect Digitaal

Sinds begin september is de CD ‘effe tussedeur’ – met 28 door Nic Vos in Larens dialect ingesproken verhalen van Bart Krijnen – te koop …
Lees verder
Kunst uit het dorp van Mauve

Kunstenaars in oorlogstijd

Ook in Laren werd de kunstenaarsgemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. Het bleek een definitieve breuk op te leveren met het beroemde verleden van …
Lees verder

75 Jaar brandweer

Op 24 mei 1928 werd tijdens de gemeenteraadsvergadering onder leiding van burgemeester Van Nispen de Verordening op de Brandweer in de gemeente Laren (N.H.) vastgesteld. …
Lees verder

’t Klooster

Op de hoek Kloosterweg – Klooster stond destijds een boerderij daterend uit 1675, die de naam ’t Klooster droeg. Een typische naam voor een boerderij, …
Lees verder

Laren in oude ansichten – 30

Foto 30 De basiliek met links daarvan het Sint Jozefklooster en de meisjes- en bewaarschool. Het onderwijs werd toevertrouwd aan de zusters Dominicanessen uit Neerbosch. In …
Lees verder