Laren in oude ansichten – 30

Laren in oude ansichten – 30

Foto 30

De basiliek met links daarvan het Sint Jozefklooster en de meisjes- en bewaarschool. Het onderwijs werd toevertrouwd aan de zusters Dominicanessen uit Neerbosch. In 1882 werd het gesticht door de zusters betrokken, die de scholen openden. Er werd ook naai- en muziekles gegeven. Enkele jaren geleden is het klooster opgeheven en het werd ingericht en in gebruik genomen als dorpshuis.


Dit artikel is afkomstig uit het boekje ‘Laren in oude ansichten‘ uit 1976, geschreven door Gerard Koekkoek.

Let wel: Er is sinds 1976 veel veranderd in Laren waardoor sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie.