Digitale tentoonstelling van foto’s uit boek Gerard Koekkoek

Digitale tentoonstelling van foto’s uit boek Gerard Koekkoek

Omdat de Lindenhoeve tot 1 september gesloten blijft en wij de geschiedenis van ons mooie dorp willen etaleren, plaatsen wij sinds 17 mei iedere dag op deze site en onze Facebook-pagina drie foto’s uit het boekje ‘Laren in oude ansichten’, in 1976 gemaakt door Gerard Koekkoek. 

Let wel: de teksten zijn ook van Koekkoek en geschreven in 1976. Er is inmiddels al veel veranderd in Laren, dus sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie. 

Schutblad ‘T DORP LAARENZo lang het landelijk schoon den Batavier behaagt,En hij naar golvend graan, naar groene velden vraagtZo lang…

Inleiding Wie zal Laren niet kennen, het dorp dat grote bekend­heid verwierf om het natuurschoon en de gezelligheid die er…

Foto 1 De Brink in het begin van deze eeuw. Onder het loverdak van de hoge iepebomen verpoosde men, zoals…

Foto 2 Beelden uit onze kinderjaren. Wat genoten wij als Lammert met de schapen op de Brink verscheen en wij…

Foto 3 Wanneer op de akkers het koren was gerijpt, werden de schoven naar de boerderij vervoerd om te worden…

Foto 4 Een foto van de Brink in 1900, met op de achtergrond hotel Hamdorff. Deze opname werd ‘De vooruitgang…

Foto 5 De Brink in 1898 met het huis van burgemeester Velthuysen en op de achtergrond café Pandelaar. De straat…

Foto 6 Een gezicht op de Brink in 1916, op iets grotere afstand genomen dan de vorige foto. Hoewel er…

Foto 7 De Brink aan het eind van de achttiende eeuw. Links staat logement ‘De Hessenkar’. Deze her­berg van Klaas…

Foto 8 Het oude hotel Hamdorff droeg de naam ‘De Vergulde Postwagen’. Deze naam duidde aan dat hier een pleisterplaats…

Foto 9 Het nieuwe hotel is tot stand gekomen. Het was noodzakelijk, want vooral door de kunstschilders was Hamdorff in…

Foto 10 De gemeentelijke vuilnisophaaldienst in de jaren twintig. Kees de Groot en zijn zoon Maarten haalden met dit gespan,…

Foto 11 Onder grote belangstelling van de bevolking werd in 1907 door Anton Mauve jr. ter nagedachtenis aan zijn vader…

Foto 12 Op de hoek Klaaskampen–Brink, waar nu de Amrobank is gevestigd, stond vroeger tegenover de school deze boerenwoning. Hierin…

Foto 13 Een gravure uit 1739 van het kerkje aan de huidige Naarderstraat. Deze kerk was toegewijd aan Johannes de…

Foto 14 Zolang Laren bestaat, zo oud is waarschijnlijk ook de Coeswaarde, de vijver waar heden de fontein zo vrolijk…

Foto 15 Wanneer in dit jaargetijde de sneeuw was gevallen en bomen en struiken waren berijpt, dan waanden we ons…

Foto 16 De hoek van de Naarderstraat en de Van Nispenstraat in 1900. De vele iepebomen waarmee Laren was beplant,…

Foto 17 Een gravure uit het laatst van de achttiende eeuw. Het stelt een buurtje voor achter de hervormde kerk…

Foto 18 In de septembermaand was het voor iedere Laarder boven achttien jaar één dag feest. Dan werd op de…

Foto 19 Nog een plaatje van de oefening die in 1906 op de Brink voor de oude kerk werd gehouden….

Foto 20 Hier krijgt u een idee welk een aanblik in 1890 het oude kerkje en omgeving in de winter…

Foto 21 Een “kerkuitgang” in 1897. Gekleed in de toenmalige dracht gaan de kerkbezoekers, vrouwen bij vrouwen en mannen bij…

Foto 22 Het St.-Janskerkhof aan het eind van de achttiende eeuw met uitzicht op Laren. Deze historische plaats is het…

Foto 23 Dit is een aandenken van de zeer oude boom die op het St. Janskerkhof stond. Volgens onze voorouders…

Foto 24 De jaarlijkse processie – deze viering dateert al van de dertiende eeuw – in de jaren twintig op…

Foto 25 De processie op de terugweg naar de kerk. Van de bruidjes op deze in 1917 genomen foto zal…

Foto 26 Langzamerhand verschenen er meer en mooiere erepoorten met de bedoeling het St. Jansfeest nog luisterrijker te maken. Doordat…

Foto 27 Een van de mooiste erepoorten was die van de Zevenenders, op de hoek Zevenend – Sint Janstraat. Vooral…

Foto 28 Een Sint Jansdag in 1908. Het is nog vroeg in de morgen en Laren verwacht weer duizenden mensen…

Foto 29 Een Sint Jansversiering in de in 1925 afgebroken kerk. Ziehier het gotische altaar, bijna bedolven onder bloemen, planten…

Foto 30 De basiliek met links daarvan het Sint Jozefklooster en de meisjes- en bewaarschool. Het onderwijs werd toevertrouwd aan…

Foto 31 De hoogmis op 24 juni 1926 in de basiliek. Op deze dag werd de kerk voor het eerst…

Foto 32 Een begrafenisstoet op weg naar de kerk. Hier passeert men de Nieuweweg. Zoals vroeger de gewoonte was, droeg…

Foto 33 De Hilversumseweg in 1890. Deze straat zou later nog tweemaal van naam veranderen, namelijk in Stationsweg en in…

Foto 34 Geen Hilversumseweg meer, maar de nieuwe Stationsstraat. We schrijven 1909 en er is heel wat veranderd. We zien…

Foto 35 De Hilversumseweg in 1890, gezien vanaf het tegenwoordige busstation in de richting van de Brink. Recht voor u,…

Foto 36 Dit vriendelijke, uit geel geglazuurde stenen opgetrokken stationsgebouw werd in 1906 in gebruik genomen. Het linker gedeelte was…

Foto 37 Iedere dag kon men op verschillende punten van het dorp de schaapherder met zijn kudde ontmoeten. Het rustige…

Foto 38 Bij het station in 1916. Het is weer tien jaar later in vergelijking met het vorige beeld. Rechts…

Foto 39 In 1909 kwam ‘Larens Bloei’, een voorloper van de V.V.V ., op het idee een beetje leven in…

Foto 40 Deze boerenwagen, gemend door Willem Smit, beschouwde men als de ‘peerdetrem’. Hij reed tussen het Oudt Gooisch Marktplein…

Foto 41 De Breeweg (de huidige Engweg) in de vorige eeuw. Toen nog een karrenspoor dat door de akkers liep…

Foto 42 Eenzaam stond in 1892 Larens graanmolen naast de molenaarswoning en het huisje van de gezusters Smit, tussen de…

Foto 43 Dit beeld is iedere inwoner welbekend, want het pandje en de molen zijn nog niet verdwenen. Maar het…

Foto 44 In 1902 werd de Nieuweweg aangelegd, met de bedoeling van de hele omgeving, die toch maar braak lag,…

Foto 45 Ondanks geringe belangstelling van de kant van de winkeliers was er in 1906 op de Nieuweweg al aardig…

Foto 46 Dit is de slagerij annex comestibles- en delicatessenzaak van J.G. Koekkoek op de hoek Nieuweweg – Klaaskampen. Het…

Foto 47 Dit gezellige straatje is de Nieuweweg in 1912. Links huist bakker Spil, heden de Doe-het-zelfzaak. Het huisje rechts…

Foto 48 Dit is een historisch stukje grond: de Klaaskampen. Want honderden kinderen hebben hier gespeeld. Aan het eind van…

Foto 49 In 1896 opende bakker Hein Verver aan de Naarderstraat zijn zaak; de eerste ‘echte’ winkel in Larens hoofdstraat….

Foto 50 Het voorbeeld van Verver vond navolging en de Naarderstraat had in 1912 al een verandering ondergaan. Oude huizen…

Foto 51 Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de vorige genoot Laren bekendheid door zijn volksfeesten en andere…

Foto 52 De Naarderstraat omstreeks 1910, ongeveer tweehonderd meter voorbij het tegenwoordige ‘Singer’. Links het herenhuis Groenendaal van de familie…

Foto 53 Gezicht op het Laarderhoogt, destijds een van de meest bewandelde wegen, want deze leidde naar het bosrijke Crailoo…

Foto 54 Eens per jaar was Laren in rep en roer. Dat gebeurde wanneer op de Gooise heide de manoeuvres…

Foto 55 Deze zeldzame opname toont het begin van de Torenlaan in ongeveer 1880. Zij geeft een idee hoe Laren…

Foto 56 Een leuk groepje, wandelend op de Rijt op een zondag in april 1897. Het was niet meer mogelijk…

Foto 57 Een van Larens erfgooiers, Krijn (Kees) Calis, staat startklaar om met zijn koeien naar de markt in Hilversum…

Foto 58 Een kijkje op de Pijlsteeg, jaren geleden. In dit aardige straatje zijn vele oude huisjes gerestaureerd en voor…

Foto 59 De Eemnesserweg in de richting van de Brink. Op de open plek is in 1914 de rooms-katholieke jongensschool…

Foto 60 Bij iedere feestelijke of kerkelijke gebeurtenis dragen de Sint Jansharmonie, de Damesdrumband of de Boerenkapel met hun optreden…

Foto 61 Het gehele dorp vierde op 1 juni 1934 feest, want burgemeester jhr. Van Nispen van Sevenaer was vijfentwintig…

Foto 62 Wie heeft hem niet gekend, onze eigen dorpsmuzikant Martinus Majoor, beter bekend als Tinus Toeter? Zou hij in…

Foto 63 63. Deze uitspanning was het bekende café tegenover het kermisterrein, genaamd ’t Hoekje. Dit pand is het stamhuis…

Foto 64 Zo rustig als het hier vroeger was, zo onrustig is het er tegenwoordig. Wij bedoelen hiermee de Zevenenderdrift….

Foto 65 Nog een plaatje van de vroegere Zevenenderdrift, maar nu vanaf het Wagenpad. Een landweg die in alle rust…

Foto 66 Toen deze foto werd gemaakt, was de hoeve nog bezit van Lammert Calis, bij de Laarders beter bekend…

Foto 67 Toen Tijmen Majoor (Tijmen van Lantetijmen) met Dirkie Kok dit gemoedelijk praatje maakte, kon hij niet vermoeden dat…

Foto 68 De Melkweg is een bekende straat, gelegen tussen rijen winkels en woonhuizen. Dat was zeventig jaar geleden wel…

Foto 69 Eenmaal per jaar wordt de bejaarden een extra gezellige dag bezorgd. Autobezitters worden dan ingeschakeld om deze inwoners…

Foto 70 De Larense Harmonie, helaas al jaren opgeheven, werd gefotografeerd op het veld dat heden als kermisterrein dienst doet,…

Foto 71 Op de plaats waar heden de drukke verkeersweg Laren-Blaricum het dorp doorsnijdt, bevond zich omstreeks 1916, ongeveer tegenover…

Foto 72 Door deze, omstreeks 1900 gemaakte opname krijgt men een beeld hoe en waarin de mensen leefden en hoe…

Foto 73 Dit rustige straatje is het gedeelte van het Zevenend tussen de Melkweg en het Wagenpad. Rechts ligt de…

Foto 74 Het Wagenpad, gezien vanaf het Zevenend. Links op de voorgrond ligt nu de straat genaamd ‘Het Paadje’. Hier…

Foto 75 Het Berkenlaantje, toen er nog maar twee huizen stonden. Een daarvan werd bewoond door de families Wikkerman en…

Foto 76 Tijdens de Duitse overheersing kwamen de Nederlanders tegen het barbaarse regiem in verzet en probeerden de vijand ondergronds…