Laren in oude ansichten – 70

Laren in oude ansichten – 70

Foto 70

De Larense Harmonie, helaas al jaren opgeheven, werd gefotografeerd op het veld dat heden als kermisterrein dienst doet, en wel in de beginjaren van haar roemrijk bestaan. De muziekminnende leden waren, te beginnen op de achterste rij: L. Willard (boer Lammert), G. Majoor (Gert van Tantum), G. Majoor (Gijs van Oet), N. Koppel, G. v.d. Veer, C. de Graaf, T. Majoor (Tinus Toeter) en W. Grob. Zittend: N. van Leeuwen, J. Wiegers, P. Bon, H. v.d. Kamp, directeur H. Karsemeier, A. v.d. Brink, B.v.d. Veer, J. Bayle en L. v.d. Veer. Vooraan: J. Koppel en H. Kok.


Dit artikel is afkomstig uit het boekje ‘Laren in oude ansichten‘ uit 1976, geschreven door Gerard Koekkoek.

Let wel: Er is sinds 1976 veel veranderd in Laren waardoor sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie.