Plein 1945 (Kermisterrein)

Plein 1945 (Kermisterrein)

In onze jeugdjaren lagen hier de akkers van boer Smit, de bezitter van de boerderij die later met de naam ‘Boerenhofstede’ algemene bekendheid verwierf. Op deze vruchtbare grond die later op gebied van evenementen zou uitgroeien tot de bekendste plek van Laren, zag men de gebroeders Smit (een van hen, Jan Smit, was boerenschilder), naar gelang de oogsttijden, in hun blauwe onderbroek het koren maaien of op de knieën de aardappels rooien. Totdat de familie besloot de grond aan de Gemeente te verkopen; dat gelukte en die plek werd bestemd voor de jaarlijkse kermis.

Een groepje jongelui die een voetbalclubje hadden opgericht verzocht het Gemeentebestuur om van dit braakliggende terrein gebruik te mogen maken. Dat werd toegestaan en hierdoor ontving dit veld zijn eerste bijnaam n.l. ‘het L.V.V. terrein’. Toen de club naar een beter veld overging, kreeg het de naam ‘Kermisterrein’.

En in de oorlogsjaren 1940–1945, toen de Duitse bezetter op deze grond beslag had gelegd door de bouw van een grote paardenstal en als exercitieterrein gebruikt, werd het, het ‘Moffenveld’ genoemd. Na de bevrijding toen iedere goede Nederlander in een feestroes verkeerde, namen de dorpelingen weer bezit van hun eigen feestterrein en dat werd gevierd met volksspelen en een groots opgezette optocht.

Er werd besloten het terrein als gedachtenis aan de Bezettingsjaren de naam te geven ‘Plein 1945’. Ook deze naam is vervaagd en grotendeels vervangen door ‘Het Parkeerterrein’. Naamgeving meer dan genoeg, maar laten wij de naam ‘Plein 1945’ in ere houden. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over Plein 1945 (Kermisterrein) op deze site: