Professor van Reeslaan

Professor van Reeslaan

Het grootste gedeelte van de Prof. Van Rees­laan hoort onder de Gemeente Blaricum, waar van Rees begin 1900 met zijn medestanders de Internationale Broederschap, de werk- en leefgemeenschap ‘De Kolonie’ had gevormd, die een mislukking werd. De oorspronkelijke naam van genoemde laan was ‘Luitjeslaantje’. Luitjes, ook een kolonist, lag steeds overhoop met zijn medebroeders. Hij was een hevig revolutionair die al het bestaande omver trachtte te werpen. Na de opheffing van de Kolonie vestigde hij zich met zijn gezin aan de Noolseweg als timmerman- schilder en voerde menig bouwwerk uit. Na het overlijden van Van Rees werd Luitjeslaantje veranderd in de Prof. Van Reeslaan.

Jacobus van Rees (1854–1928) was een fantasievol spreker die vanaf 1889 aan de Amsterdamse Universiteit weefselleer doceerde. Hij nam in de weekeinden studenten mee naar de Larense heide om daar te luisteren naar het gezang van de vogels en naar de sterren te kijken. Zijn colleges histologie kregen weinig belangstelling. Na 1890 zette hij zich fel in voor de hervorming van het mensdom en hij vond dat de mens zijn schadelijke gewoonten af moest schaffen; hij werd geheelonthouder en vegetariër. In 1900 verhuisde hij van Hilversum naar Laren, vanwaar hij zich bezig hield met de kolonie in Blaricum. In 1903 richtte hij de Humanitaire School op, bestemd voor de koloniekinderen. Daarvoor stelde hij een kamer van zijn villa beschikbaar. Hij wilde deze jeugd een levensbeschouwing aankweken met gevoel voor schoonheid, tuinieren, bijenteelt, toneelspel en handwerken. Maar tot zijn grote teleurstelling nam maar één koloniekind aan het onderwijs deel. Zelfs zijn dochter liet hem in de steek. Gelukkig waren er in Laren nog sympathiserende ouders die wel mee wilden doen. En zo begon in september 1903 de Humanitaire School haar werk met zeven leerlingen in de kamer van de villa van haar stichter, Prof. Dr. J. van Rees. In de loop van de jaren steeg het leerlingaantal, en in 1925 kwam er een degelijker onderdak. Deze nieuwe Humanitaire School werd kort na de dood van Van Rees opgeheven en opgevolgd door de nog bestaande Montessorischool. Het streven van Van Rees was niet voor niemendal geweest. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Professor van Reeslaan op deze site: