Laren in oude ansichten – 54

Laren in oude ansichten – 54

Foto 54

Eens per jaar was Laren in rep en roer. Dat gebeurde wanneer op de Gooise heide de manoeuvres werden gehouden. Voor de kazernering van de infanterie werd op de heide bij Crailoo een tentenkamp opgeslagen. De bereden soldaten (het paardenvolk) werden bij de boeren ingekwartierd. Het bracht veel vertier in het dorp, waaraan de militaire kapellen, die ’s avonds op de Brink hun uitvoeringen gaven, een groot aandeel hadden. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak en duizenden landsverdedigers onder de wapenen werden geroepen, zijn de tenten door barakken vervangen. Sindsdien was het kamp Laren een begrip geworden en behoorde tot de grotere legerplaatsen in het land.


Dit artikel is afkomstig uit het boekje ‘Laren in oude ansichten‘ uit 1976, geschreven door Gerard Koekkoek.

Let wel: Er is sinds 1976 veel veranderd in Laren waardoor sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie.