Laren in oude ansichten – 32

Laren in oude ansichten – 32

Foto 32

Een begrafenisstoet op weg naar de kerk. Hier passeert men de Nieuweweg. Zoals vroeger de gewoonte was, droeg men de baar vanuit het sterfhuis naar de kerk. De familieleden volgden te voet, eerst de vrouwen en dan de mannen. Deze begrafenis betrof een jongeman, Jan Vos geheten. Hij bezat veel vrienden; dat werd bewezen door de vele bloemstukken die door zijn makkers voor de baar uit werden gedragen. Deze bijzondere foto is met toestemming van de familie geplaatst.


Dit artikel is afkomstig uit het boekje ‘Laren in oude ansichten‘ uit 1976, geschreven door Gerard Koekkoek.

Let wel: Er is sinds 1976 veel veranderd in Laren waardoor sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie.