Laren in oude ansichten – 31

Laren in oude ansichten – 31

Foto 31

De hoogmis op 24 juni 1926 in de basiliek. Op deze dag werd de kerk voor het eerst versierd met kleurige wimpels en vanen. Het was een feestelijk gezicht, vooral rond het prachtige hoogaltaar. Duidelijk is te zien, dat vele vrouwen nog zijn getooid met de kanten muts of kap. Zoals toen gewoonte was, zaten de vrouwen links en de mannen rechts. Ook is de oude preekstoel hier zichtbaar. De opname is historisch, omdat er in de basiliek nogal wat is veranderd.


Dit artikel is afkomstig uit het boekje ‘Laren in oude ansichten‘ uit 1976, geschreven door Gerard Koekkoek.

Let wel: Er is sinds 1976 veel veranderd in Laren waardoor sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie.