Laren in oude ansichten – 03

Laren in oude ansichten – 03

Foto 3

Wanneer op de akkers het koren was gerijpt, werden de schoven naar de boerderij vervoerd om te worden gedorst. Daar wachtte de dorsmachine. Hier ziet u zo’n aardig tafereeltje. De dorsmachine werd in werking gezet door een met vierenzestig treden bezette tredmolen, die door een paard werd voortgedreven. Als de viervoeter zijn plaats had ingenomen en begon te lopen, kwam de machine in beweging en dan kon met het dorsen worden begonnen. Opdat het paard op kracht zou blijven voor zijn urenlange loop, was voor zijn hoofd een bak gevuld met haver geplaatst, waaraan het zijn honger kon stillen. Vanzelfsprekend trok zo’n gebeuren altijd veel belangstelling, niet alleen van de jeugd maar ook van vakantiegangers. Deze opname is gemaakt in 1904 op de hoek NaarderstraatBrink.


Dit artikel is afkomstig uit het boekje ‘Laren in oude ansichten‘ uit 1976, geschreven door Gerard Koekkoek.

Let wel: Er is sinds 1976 veel veranderd in Laren waardoor sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie.