Lindenhoeve blijft dicht tot 1 september

Lindenhoeve blijft dicht tot 1 september

Het bestuur van de Historische Kring Laren (HKL) heeft besloten de Lindenhoeve, normaal geopend op zaterdagmiddagen van 14.00 – 16.00 uur, tot 1 september 2020 gesloten te houden. 

Hoewel de coronamaatregelen voor diverse instellingen versoepeld worden, vindt het bestuur het risico voor bezoekers nog te groot. Het belangrijkste van de zaterdagmiddagen is toch juist de informele en gezellige sfeer waarin van gedachten kan worden gewisseld over de geschiedenis van Laren. Maar op minimaal 1,5 meter afstand niet bij maar uit elkaar komen is in tegenspraak met wat er beoogd wordt.

Dit wil niet zeggen dat de HKL stil zit. De vrijwilligers van het archief doen hun werk met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel. Dat betekent dat vragen over historische onderwerpen gewoon gesteld kunnen worden via e-mail of telefoon (035 629 49 45).

De redactie van het Kwartaalbericht, die veel positieve reacties kreeg op nummer 152, speciaal gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, is al weer druk bezig met nummer 153. Dat nummer zal voor een groot deel gaan over het veertigjarig bestaan van de HKL. Het verschijnt half augustus.

Verder wordt er hard gewerkt aan het boek ‘Laren van weleer’, waarin dertien taferelen worden beschreven van het kunstwerk dat aan de zijgevel van de Larense Albert Heijn heeft gehangen. Het is in restauratie en zal worden herplaatst bij het Hertenkamp, nadat de coronacrisis voorbij is. Gelijktijdig zal ook het boek verschijnen.