Laren in oude ansichten – 64

Laren in oude ansichten – 64

Foto 64

Zo rustig als het hier vroeger was, zo onrustig is het er tegenwoordig. Wij bedoelen hiermee de Zevenenderdrift. Een van de drukste invalswegen, waarover het verkeer dag en nacht voortraast. Het huisje links was voor de jeugd niet onbekend: het snoepwinkeltje van Karel Grob. Ook bereidde hij consumptieijs. Hij beschikte over een ijskarretje waarmee zijn dochter Jo op de Brink een vaste standplaats innam. Daar kon keus worden gemaakt uit ijswafels van één, drie of vijf cent per stuk. Grobs huisje is gerestaureerd en wordt bewoond door de eigenaresse, de familie J. Zoon.


Dit artikel is afkomstig uit het boekje ‘Laren in oude ansichten‘ uit 1976, geschreven door Gerard Koekkoek.

Let wel: Er is sinds 1976 veel veranderd in Laren waardoor sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie.