Laren in oude ansichten – 51

Laren in oude ansichten – 51

Foto 51

Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de vorige genoot Laren bekendheid door zijn volksfeesten en andere evenementen. Hiervan getuigt deze versierde wagen in 1897 voor de boerderij van Piet Bakker aan het begin van de Drift. Ook deze boerenwoning werd een prooi der vlammen. Op de punt verrees later het kantoor van ‘De Gooi- en Eemlander’. De dames voor de wagen zijn: Alie en Griet Bakker, mejuffrouw Switsar, Matje Bakker, mejuffrouw Switsar en mevrouw Graadt van Roggen. Links op de wagen de kinderen Graadt van Roggen, Hartorff, Tensink en Hamdorff. Op de bok: Jo v.d. Veer met een zusje en Steffen Bakker. Boven hen de kinderen v.d. Veer, Bakker en De Boer.


Dit artikel is afkomstig uit het boekje ‘Laren in oude ansichten‘ uit 1976, geschreven door Gerard Koekkoek.

Let wel: Er is sinds 1976 veel veranderd in Laren waardoor sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie.