Laren in oude ansichten – 08

Laren in oude ansichten – 08

Foto 8

Het oude hotel Hamdorff droeg de naam ‘De Vergulde Postwagen’. Deze naam duidde aan dat hier een pleisterplaats was van de allang opgeheven postkoetslijn Amsterdam-Amersfoort. Links hotel ‘Garni’ waarin des zomers de gasten logeerden en rechts de nog open plaats waarop later het nieuwe hotel zou verrijzen. Links vooraan, afgebakend door een hekwerk, het zomerterras (nu de parkeerplaats) waarop de aldaar geplaatste stoelen en tafels druk werden bezet. Maar buiten het seizoen was er, zoals in heel Laren, weinig te beleven. (Zie de foto.) Wie kon dat in 1904 anders verwachten!


Dit artikel is afkomstig uit het boekje ‘Laren in oude ansichten‘ uit 1976, geschreven door Gerard Koekkoek.

Let wel: Er is sinds 1976 veel veranderd in Laren waardoor sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie.