Laren in oude ansichten – 11

Laren in oude ansichten – 11

Foto 11

Onder grote belangstelling van de bevolking werd in 1907 door Anton Mauve jr. ter nagedachtenis aan zijn vader op de Brink de Mauvepomp onthuld. Dit monument, waarop in reliëf schaapherder Gijs Kok en diens vrouw zijn uitgebeeld, werd vervaardigd door beeldhouwer Ed Jacobs. De feestredenaar (op de rug gezien) was Tony Offermans. In het midden zitten Anton Mauve jr. en echtgenote, omringd door een schare van kunstschilders. Van rechts naar links herkennen we onder anderen: de Marissen, Langerhuyzen, Breman, Schulman, mr. Kist, Pothast, Tutein Nolthenius en, half te zien, burgemeester Velt­huysen. Op de achtergrond het voormalige hotel ‘Garni’ en Pandelaar.


Dit artikel is afkomstig uit het boekje ‘Laren in oude ansichten‘ uit 1976, geschreven door Gerard Koekkoek.

Let wel: Er is sinds 1976 veel veranderd in Laren waardoor sommige teksten kunnen afwijken van de huidige situatie.