’t Klooster

’t Klooster

Op de hoek KloosterwegKlooster stond destijds een boerderij daterend uit 1675, die de naam ’t Klooster droeg. Een typische naam voor een boerderij, welke bewoond werd door drie gezinnen. Er is wel eens verteld dat deze hoeve in den beginne het onderkomen is geweest van zeker Ordebroeders, die in de Eemnesser polder werkzaam waren. Maar bewezen is dit nimmer. Wel is bekend dat gedurende de reformatie, toen het Rooms – Katholieken verboden was om hun geloof uit te oefenen, daar in het geheim door de ‘klopjes’ aan de jeugd godsdienstonderricht werd gegeven. Het was een ‘kloosterachtig gedoe’.

Klopjes waren vrome en ongehuwde vrouwtjes, een soort begijntjes, die in de nacht de gelovigen kwamen opkloppen, als er in het geheim in een of andere schuur een H. Mis werd opgedragen. Vandaar deze bijnaam. De laatste bewoners van deze befaamde boerderij waren de families Bus, Schenk en Braam, wier nazaten met trots kunnen verklaren dat zij in het klooster zijn geboren, waarnaar twee wegen in Laren zijn vernoemd.

Bron: Koekkoek, G., Laren door de straten heen., 1984, p 44, Boekhandel Judi Kluvers, Laren NH.

Voorgevel van boerderij ’t Klooster – Anno 1675

Foto gemaakt door J. Faasen, uit: Rijksdienst voor het cultureel erfgoed