Ericaweg

Ericaweg

Hier rijpte voordien op de akkers het koren en bloeiden de blauwe korenbloemen en de vuurrode klaproos. Doordat de heide toen ook nog aanwezig was, bloeide er naast de graanvelden een lief en o zo eenvoudig bloempje, de Erica. Deze natuurlijke flora verdween toen op deze gronden een buurtschap verrees, waarbij de naam van het heidebloemetje niet werd vergeten, want de huizen werden ‘De Ericawoningen’ genoemd en de buurtstraat de Ericaweg. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]

Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Ericaweg op deze site: