Aloysius

Groei en krimp Rooms-Katholiek onderwijs in Laren

De naam Tarcisius leeft straks nog voort in de ‘Tarcisiushof’ aan de Smeekweg, op de plek van de oude, in 1959 geopende en in 1979 opgeheven Tarcisiusschool, die sinds 1982 diende als appartementengebouw, met nog wel het markante glas-in-lood-raam erin. Hopelijk gaat dat mee naar de Tarcisiushof.

Reactie op ‘de Aloysiusschool toen en nu’

Na het lezen van het kwartaalbericht jaargang 26, nr 99 reageer ik hierbij op het artikel “De Aloysiusschool toen… en nu”. Na de regel over het bezoek van Prins Bernhard juli 1945 bevat het artikel een aantal onjuistheden (sorry voor dhr. Wortel).

De Katholieke Broederschool St. Aloysius

Er bestond in Laren een katholieke lagere school voor jongens aan de Eemnesserweg, die geleid werd door de broeders van St. Louis die hun moederklooster in Oudenbosch hadden, waar ook de nieuwe aspirant broeders werden opgeleid. Jaarlijks gingen leerlingen van de 6e klas 3 dagen op retraite in Oudenbosch. Tevens als doel om eventuele jongens…
Lees verder

De Aloysiusschool – Toen… en nu

In 1913 stelde het kerkbestuur van de R.K. Kerk aan de Brink een groot stuk grond beschikbaar aan de Eemnesserweg. Op deze grond moest een R.K. Jongensschool en een broederhuis gebouwd worden. De opdracht hiertoe werkt verstrekt aan de heren Rigter en Bronkhorst.