De Katholieke Broederschool St. Aloysius

De Katholieke Broederschool St. Aloysius

Er bestond in Laren een katholieke lagere school voor jongens aan de Eemnesserweg, die geleid werd door de broeders van St. Louis die hun moederklooster in Oudenbosch hadden, waar ook de nieuwe aspirant broeders werden opgeleid. Jaarlijks gingen leerlingen van de 6e klas 3 dagen op retraite in Oudenbosch. Tevens als doel om eventuele jongens warm te maken voor de opleiding tot broeder aldaar.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 100 [2007-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Hein Verver

Clemens Calis van de Ambachtstraat heeft daar zijn opleiding gevolgd en vele jaren later is hij zelfs, waarschijnlijk na nog meer studie tot priester gewijd. Als zij geschikt waren voor het onderwijs dan werden zij opgeleid tot onderwijzer en anders voor elk ander beroep, waar de kloosters behoefte aan hadden zoals timmerman, kok, hovenier etc. De broeders deden alles zoveel mogelijk in eigen beheer. Op de Aloysiusschool in Laren waren naast de broeders 2 leken onderwijzers t.w. meester Bakker en meester Nieland. Zij gaven elk les aan een 4e klas. 

Na afloop van de 4e klas werden de ouders van de kinderen geadviseerd naar welke 5e klas zij zouden moeten gaan. De ene klas was voor leerlingen voorbestemd voor het onderwijs op de ambachtschool en de andere klas was voor leerlingen, die naar de MULO zouden kunnen gaan. Een enkeling zelfs naar het R.K. Lyceum in Hilversum. Naast de resultaten op school werd ook – ten onrechte – gekeken naar de situatie thuis. Wat voor beroep had de vader? Wat waren eventuele oudere kinderen gaan doen? Wat paste volgens de schoolleiding beter in het milieu? Het ergste is dat er toentertijd geen tegenspraak kwam van de kant van de ouders laat staan van de leerlingen zelf? Met gevolg dat er misschien nu nog mensen in Laren wonen, die daar met gemengde gevoelens aan terugdenken, omdat zij van mening zijn dat zij meer capaciteiten hadden voor een opleiding dan toen gezegd werd door de schoolleiding. De broeders zijn van lieverlede vertrokken door pensionering of zijn uitgetreden in de roerige jaren 60, de school heet nu De Binckhorst-St. Jan en is in Laren nog steeds een school met katholieke beginselen naast de andere christelijke en openbare scholen.

Een schoolrapport van Johan van Wijngaarden. Er was een briefje in zijn schoolrapport, waarin de mededeling dat hij wel naar de MULO kon.