Klein Laren toen… en nu

Klein Laren toen… en nu

In het jaar 1930 begon Jan Hilhorst zijn aardappelhandel in Laren en vestigde zich in de boerderij op de hoek van de St. Janstraat en de Boekweitskorrel. Om de vele Hilhorsten uit elkaar te houden kreeg hij de bijnaam ‘Jan Boertje’, aangezien hij uit een boerengeslacht in Eemnes stamde. Het is niet zo verwonderlijk dat hij zich in Laren vestigde, aangezien er een uitgebreide natuurlijke verwantschap bestond tussen de inwoners van de dorpen Laren, Blaricum en Eemnes.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 100 [2007-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Foto’s en tekst Ernst H.J. Wortel

Op de foto ziet U het Brinkje rond het begin van de twintigste eeuw. Ook nu staat dit unieke Brinkje weer volop in de belangstelling. Men wil hier een blauwe zone vestigen om een einde te maken aan de ‘opslagplaats’ van automobielen, die hun beste tijd gehad hebben. ‘Klein Laren’ was niet de naam van de straat, maar van de buurtschap.

De St. Janstraat heette in begin van de vorige eeuw de ‘Hilversumschestraat’. Bij raadsbesluit van 20 juni 1916 werd de naam gewijzigd in St. Janstraat. De boerderij van Jan Hilhorst werd onlangs geheel gerestaureerd en is een aanwinst voor Laren. Ook de boerderij St. Janstraat 37 is met bijzonder veel respect van binnen en buiten opnieuw in oude staat teruggebracht. Van deze schitterende renovatie werd vorig jaar bij de politie aangifte gedaan van ‘vernieling van een rijksmonument’. Maar ja, zij was dan ook totaal ondeskundig. Het gebeurt regelmatig, dat eigenaren hun panden in de oude staat terug willen brengen. Dit is een ontwikkeling, die wij van harte moeten toejuichen en deze eigenaren verdienen onvoorwaardelijke medewerking van de verantwoordelijken.