Reactie op ‘de Aloysiusschool toen en nu’

Reactie op ‘de Aloysiusschool toen en nu’

Na het lezen van het kwartaalbericht jaargang 26, nr 99 reageer ik hierbij op het artikel “De Aloysiusschool toen… en nu”. Na de regel over het bezoek van Prins Bernhard juli 1945 bevat het artikel een aantal onjuistheden (sorry voor dhr. Wortel).

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 100 [2007-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Ten eerste wordt geschreven dat de beeldenstormers in 1989 het Aloysiusbeeld van de gevel verwijderd hebben. Echter was het beeld al ruim 20 jaar eerder verwijderd door het eerste lekenhoofd na het vertrek van de broeders (1966?, 1967?). Het moet voor de Historische Kring niet moeilijk zijn om het exacte jaartal te achterhalen. 

Ten tweede is er in 1984 geen fusie geweest. In 1975 vond de fusie plaats tussen de Aloysiusschool en de Jozefschool. Als nieuwe naam ging de school door als St. Janschool. Pas in 1986 kwam de naam De Binckhorst-St. Jan op de gevel. In dat jaar werd de integratie van kleuter- en lager onderwijs een feit. De St. Janschool integreerde met de kleuterschool De Binckhorst en ging vanaf dat moment verder onder de naam De Binckhorst-St. Jan. Ter gelegenheid van dit feit is door de Laarder Tim Vos een plastiek ontworpen om de kale plek op de gevel weg te werken. De wens om een beeld op de gevel terug te plaatsen leefde toen al, maar kon om financiële redenen destijds niet gerealiseerd worden. 

Met groet, Bert Koster (aandachtig lezer van het kwartaalbericht)