De broeders van Saint Louis

Kwartaalbericht 130

Nieuws van de redactieDit is alweer het laatste nummer van 2014! Een mooi jaar waarin we weer 4 mooie kwartaalberichten hebben samengesteld met zorg en aandacht voor verleden, heden en toekomst. Nog maar net bekomen van het nummer met één thema over de broeders van Saint Louis, staat dit nummer vol met vele verschillende verhalen.…
Lees verder

Dit boekje is voor mij goud waard: DANK!

Antoinetty van den Brink had in het vorige Kwartaalbericht – over de Broeders van Saint Louis – een interview met Lambert Calis: Broeder Lambertus.

Kwartaalbericht 129

Nieuws van de redactieDit gehele nummer staat in het teken van de Broeders van Saint Louis, een belangrijk element in de geschiedenis van Laren. Het bestuur van de Historische Kring heeft dit als thema naar zich toegetrokken en uitvoerig voor u uitgewerkt. Dat doet ons – de redactie van dit Kwartaalbericht – deugd want nu…
Lees verder

De broeders van Saint Louis – voorwoord

Het is 1914 als de Broeders van de Congregatie van de heilige Aloysius Gonzaga intrekken in het spiksplinternieuwe broederhuis aan de Eemnesserweg. Dit jaar dus honderd jaar geleden. De meeste broeders zullen onderwijs gaan geven aan de R.K. Jongensschool, de Aloysiusschool. Enkele broeders zullen zorgdragen voor het reilen en zeilen in het broederhuis zelf.

De geschiedenis van de Broeders van Oudenbosch

De Broeders van Oudenbosch of de Broeders van Saint Louis van wie de geschiedenis teruggaat tot 1840, hebben in Laren van 1914 tot 1966 meegebouwd aan een betere samenleving met goed onderwijs en een rijk cultureel en sportief verenigingsleven. Deze kloosterlingen vormden één van die congregaties van broeders en fraters die in de negentiende eeuw,…
Lees verder

‘De laatste der Mohikanen’…

Hoe leuk zou het zijn als je bij het schrijven over de broeders van Saint Louis in Laren nog een broeder zou kunnen vinden die in Laren ‘heeft gestaan’! Deze wens ging in vervulling. Via via hoorden we dat er in Oudenbosch nog een broeder-op-leeftijd woonde, die anderhalf jaar in Laren les heeft gegeven op de…
Lees verder

R.K. Jongens U.L.O.-school

In de Laarder Courant de Bel van 1 augustus 1947 lezen we: ‘De onlangs gestichte R.K. Jongens U.L.O.-school zal met September de cursus aanvangen met zesendertig leerlingen en twee leerkrachten. Tot hoofd der school werd benoemd broeder Gerulfus, van het moederhuis St. Louis alhier.’ De jongensulo was een feit!

Sint Tarcisiuschool

De broeders van de congregatie van de Heilige Aloysius Gonzaga in Laren (1914-1966) kwamen naar Laren om onderwijs te gaan verzorgen. Aanvankelijk deden ze dat alleen op de, daartoe nieuwgebouwde R.K. Jongensschool, oftewel de Aloysiusschool, aan de Eemnesserweg. Later kwam daar onderwijs bij op de R.K. Jongens U.L.O.-school (1948) – drie klassen – en de …
Lees verder

R.K. Larense Voetbal Vereniging

In de zomervakantie van 1918, het laatste oorlogsjaar, werd de kiem gelegd voor LVV. Han Richter, Clemens Campman, Theo, Jacques en Nico van den Brink, Henk Hofstee, Gerrit Wortel, Adam van Vliet en Teus Dijkman wilden in hun vakantie weleens wat anders en besloten een voetbalclub op te richten. Op de hoek Hilversumseweg en de Houtweg…
Lees verder

Clemens Calis • Broeder Lambertus: Larense schooljongen werd broeder

Niet alleen kwamen broeders van Saint Louis uit Oudenbosch naar Laren, maar een Larense jongen werd ook broeder van Saint Louis ín Oudenbosch! We hebben het hier over Clemens Calis, geboren op 25 juli 1940. Hij was leerling op de Aloysiusschool, leerling op de R.K. Jongens U.L.O.-school (de St. Jansulo) en vanaf 1954 leerling op de ulo…
Lees verder

Jubileumtapoe van 80-jarige MCC

Op 7 mei jongstleden stonden de inwoners van Laren letterlijk en figuurlijk in het zonnetje. De tachtigjarige Drum- & Showband MCC tracteerde op een spetterende en zonovergoten Taptoe, nu al aan te merken als een van de hoogtepunten van 2011.

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Het schooljaar 1988-1989 zit er weer op. Schoolreisjes en schoolkamp achter de rug. Mijn eerste schoolreisje als onderwijzer in Laren was in het schooljaar 1958-1959. Met de klassen 1, 2 en 3 van de Tarcisiusschool en de Aloysiusschool. Drie bussen van de firma Tensen uit Soest werden volgestouwd met ongeveer 200 jongetjes en hun begeleiders.

Reactie op ‘de Aloysiusschool toen en nu’

Na het lezen van het kwartaalbericht jaargang 26, nr 99 reageer ik hierbij op het artikel “De Aloysiusschool toen… en nu”. Na de regel over het bezoek van Prins Bernhard juli 1945 bevat het artikel een aantal onjuistheden (sorry voor dhr. Wortel).

De Katholieke Broederschool St. Aloysius

Er bestond in Laren een katholieke lagere school voor jongens aan de Eemnesserweg, die geleid werd door de broeders van St. Louis die hun moederklooster in Oudenbosch hadden, waar ook de nieuwe aspirant broeders werden opgeleid. Jaarlijks gingen leerlingen van de 6e klas 3 dagen op retraite in Oudenbosch. Tevens als doel om eventuele jongens…
Lees verder

Herinneringen van een oud-schoolmeester

“Verandering van het R.K. Onderwijs in Laren …” aldus berichtten de Gooise kranten in het jaar 1966. Inderdaad vonden grote veranderingen plaats in het Larense onderwijswereldje. De broeders van Saint-Louis uit Oudenbosch, sinds 1914 werkzaam in Laren, gingen Laren verlaten. Dit met ingang van het nieuwe schooljaar. De leiding van de broedercongregatie vond hun inzet…
Lees verder