Herinneringen van een oud-schoolmeester

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Verandering van het R.K. Onderwijs in Laren …” aldus berichtten de Gooise kranten in het jaar 1966. Inderdaad vonden grote veranderingen plaats in het Larense onderwijswereldje. De broeders van Saint-Louis uit Oudenbosch, sinds 1914 werkzaam in Laren, gingen Laren verlaten. Dit met ingang van het nieuwe schooljaar. De leiding van de broedercongregatie vond hun inzet in Canada en Afrika belangrijker.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 96 [2006-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Jan Vos

Hun taken in Laren konden door leken worden ingenomen. De broeders verzorgden het onderwijs aan de jongensscholen: de Tarcisiusschool en de Aloysiusschool. En het onderwijs aan de jongens-MULO. De opengevallen plaatsen werden met ingang van het schooljaar 1966-1967 geheel overgenomen door leken. Waren tot nu toe de R.K. scholen niet gemengd d.w.z. het waren of meisjesschool of jongensschool, vanaf het nieuwe schooljaar werden de scholen gemengd. Deze menging gebeurde met goedvinden van de ouders. Ruim 90% van de ouders was vóór een gemengde school of had geen bezwaar. De klassen 2,3, en 4 werden volgens alfabet gemengd. Een door loting verkregen systeem zorgde voor een zo objectief mogelijke verdeling over beide scholen van de Goede Herderparochie.

Bij de inschrijving van leerlingen voor het eerste jaar werd de keuze overgelaten aan de ouders. De hoofden der scholen moesten er wel op toezien dat een redelijke verdeling van eersteklassertjes tot stand kwam. De klassen 5 en 6 van beide scholen beleven gehandhaafd. Dit om praktische redenen, ondermeer in verband met de voorbereiding op het toelatingsexamen voor het voortgezet onderwijs. In 1966 bestonden deze toelatingsexamens nog! Zelfs de kranten maakten nog melding van de uitslag van deze examens. Zo begonnen op 18 augustus 1966 beide gemengde scholen: de Mariaschool en de Tarcisiusschool van de Goede Herderparochie aan een nieuwe periode: gemengde scholen met meesters en juffrouwen