R.K. Jongens U.L.O.-school

R.K. Jongens U.L.O.-school

In de Laarder Courant de Bel van 1 augustus 1947 lezen we: ‘De onlangs gestichte R.K. Jongens U.L.O.-school zal met September de cursus aanvangen met zesendertig leerlingen en twee leerkrachten. Tot hoofd der school werd benoemd broeder Gerulfus, van het moederhuis St. Louis alhier.’ De jongensulo was een feit!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 129 [2014-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Begin oktober 1948 betrekt de R.K. Jongens U.L.O.-school (dus géén St. Jan erachteraan!) het nieuwe gebouw aan de Kerklaan. De zaterdag hieraan voorafgaand, was er een plechtige heilige mis in de St. Jansbasiliek, waarin pastoor Brouwer voorging. Op 18 oktober om 10.30 uur was de plechtige inwijding van de school. Hierbij waren aanwezig algemeen overste van de congregatie te Oudenbosch, broeder Robertus, de algemeen inspecteur van het onderwijs, college van B&W, architect A.P. van den Brink, en vele anderen. Na de plechtige inwijding van de lokalen, vond in processie de inwijding van de buitenmuren plaats. Pastoor Brouwer, die voorzitter was van het schoolbestuur, voerde het woord. De opening van deze nieuwe school was een groot gebeuren. Een belangrijke dag voor de betekenis van het onderwijs in Laren, voor de parochie en de parochies uit de omgeving van Laren. De noodzakelijkheid voor deze school was overduidelijk gebleken, hoewel er heel veel werk, heel veel schrijven en heel veel reisjes gemaakt moesten worden om dit te bereiken. Brouwer dank o.a. de heer Mackenzie van ‘Wederopbouw’ van B&W, die ‘de gedachte maar niet van zich af kon zetten dat de gemeente Laren noodlijdend is en toch hun medewerking verleenden’. Naast de architect en de aannemer noemt Brouwer met name broeder Amantius aan wiens doorzettingsvermogen het te danken is dat deze school tot stand kwam. Als laatste sprak het hoofd van de school, broeder Gerulfus. Deze memoreerde de voorgeschiedenis en de totstandkoming van de school. ‘Het eerste jaar had men onderdak in de R.K. L.O. School, het tweede jaar in het K.J.C.-gebouw en nu, oktober 1948 was het gebouw klaar! Het schoolgebouw telt drie lokalen, een kamer voor het hoofd van de school, een leermiddelenkamer, een fietsenstalling, een speelplaatsje en een keurig aangelegd plantsoen. Het aantal leerlingen bedraagt momenteel 58.’ (Laarder Courant de Bel, 19-10-1948).

We kregen een rapportboekje van Clemens (Lambert,) getekend door broeder Canisius (1954).

We maken een grote stap naar 8 september 1960, waar de uitbreiding van het gebouw officieel in gebruik genomen werd. Maar liefst drie nieuwe lokalen werden toegevoegd . Ook hier hield pastoor Brouwer weer een rede, waarin hij memoreerde dat in 1907 het eerste ulo-examen in Nederland werd afgenomen. Hij wees op de grote vlucht die het onderwijs in Laren had genomen. Vijftig jaar geleden immers (1915) moesten de meesten zich tevreden stellen met zes jaar lager onderwijs. Burgemeester Van der Ven, sprak de wens uit dat de jongelui die aan de ulo beginnen, er tot het eind zullen blijven. In voorgaande jaren namelijk behaalden maar weinigen de eindstreep. Hij pleitte er voor om een strengere selectie toe te passen bij plaatsing op de ulo. Er werden enorme bedragen gespendeerd aan dit onderwijs ‘doch het is weggegooid geld als dit niet benut wordt’.

Uit de BEL van 1 augustus 1947.

Juni 1966 tenslotte wordt er van de gemeente financiële medewerking gevraagd voor het veranderen van twee urinoirs in twee closets met waterspoeling. De verandering is noodzakelijk omdat bij het ingaan van het nieuwe schooljaar 1966/1967 op de jongensschool nu ook meisjes worden toegelaten. Dit gebeurde aangezien de broeders Laren verlieten. 

Hiermee viel het doek voor de R.K. Jongens U.L.O.-school. Bijna twintig jaar gaven de broeders van St. Louis – naast lekenonderwijzers – les op deze school.