Kerklaan

Straten en personen in het oude dorp Laren

1 nov. 2020 – A.H.F. de Boer, roepnaam Wiet, dook opnieuw in zijn uitgebreide ansichtkaarten-archief met de bedoeling er een boek van te laten maken over het oude Laren. ‘Oud’ wil zeggen: vanaf halverwege de negentiende eeuw. De ondertitel bij zijn nieuwe boek Straten en personen in het oude dorp Laren is: ‘Vanaf 1850 tot…
Lees verder

Fok Calis met Folkert en Gerard Morsink

Mijn Opa: Fok Calis

Als je het over je opa hebt zullen niet veel mensen kunnen zeggen dat zij in hun jeugd decennia lang met hem hebben samengeleefd. In mijn geval heb ik mijn opa Fok Calis zo’n twintig jaar thuis van nabij meegemaakt. Mijn moeder was de laatste van zijn kinderen die trouwde en bleef blijkbaar in de…
Lees verder

Vrijwilliger in het zonnetje: Gerard Morsink

Het was in het autovolle Laren even zoeken naar een geschikt parkeerplekje in de buurt. Maar… na een klein rondje in de omgeving was er natuurlijk toch nog wel een plaatsje te vinden en dus sta ik bijna op de afgesproken tijd bij Kerklaan 10 op de stoep. Na enig gerommel aan de binnenzijde doet…
Lees verder

Toespraak van ds. L.J. Wielenga

‘De strik gebroken’ is de titel van de toespraak die ds. J. Wielenga hield in de oude Gereformeerde Kerk aan de Kerklaan (tegenwoordig: Ontmoetingskerk). De predikant hield zijn toespraak tijdens een dankstond voor de bevrijding uit de Duitse onderdrukking op zondagavond 6 mei. Zijn preek is op verzoek indertijd in druk uitgegeven en bevindt zich in…
Lees verder

EHBO in 1943

Van de heer H. Dokter kreeg ik deze foto. Het was de vraag wie er allemaal op staan. Het gaat om een groep EHBO-ers in 1943. De vrouw die links op de foto  de brancard optilt is mevrouw Wielenga, de echtgenote van dominee Wielenga van de Gereformeerde kerk aan de Kerklaan.

Boeiende avond met presentatie van Laren zoals het eens was

Voor oudere Laarders onder de ongeveer veertig aanwezigen was het een feest van herkenning en voor jongeren en nieuwkomers kennismaking met een dorp zoals het er van eind negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw uitgezien heeft.

Laren in oorlogstijd, het slotakkoord

Binnenkort verschijnt ‘Schieten op de maan’, een boek van onze hand over het Gezag en het Verzet in Laren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke inspiratie voor deze studie vormt de oorlogsdocumentatie van Ria van Dijk, een jonge vrouw die aan de Boekweitkorrel 3 in Laren woonde en die nauwgezet haar oorlogservaringen in woord en…
Lees verder

Groei en krimp Rooms-Katholiek onderwijs in Laren

De naam Tarcisius leeft straks nog voort in de ‘Tarcisiushof’ aan de Smeekweg, op de plek van de oude, in 1959 geopende en in 1979 opgeheven Tarcisiusschool, die sinds 1982 diende als appartementengebouw, met nog wel het markante glas-in-lood-raam erin. Hopelijk gaat dat mee naar de Tarcisiushof.

Effe tussedeur

Veur ’n paor weke verom las ‘k in de krangt dat ze de Kerklaon of zo as ze um vroger neumde de Pijlsteeg gaen opknappe. Nou is de pijlsteeg net een van de mooiste straetjes van Laore, dus laete we mar hope dat ze d’r niet zoveul an zalle verniele. As ze d’r een gooie…
Lees verder

Belgische vluchtelingen in Laren tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Duitsland was België binnen gevallen en de Belgen gaven zich niet zomaar over. Alles wat weerbaar was, greep een wapen ter verdediging van zijn of haar geboortegrond. Echter, de overmacht was te groot. Op 9 oktober 1914 gaf de stad Antwerpen zich over…
Lees verder

De broeders van Saint Louis – voorwoord

Het is 1914 als de Broeders van de Congregatie van de heilige Aloysius Gonzaga intrekken in het spiksplinternieuwe broederhuis aan de Eemnesserweg. Dit jaar dus honderd jaar geleden. De meeste broeders zullen onderwijs gaan geven aan de R.K. Jongensschool, de Aloysiusschool. Enkele broeders zullen zorgdragen voor het reilen en zeilen in het broederhuis zelf.

R.K. Jongens U.L.O.-school

In de Laarder Courant de Bel van 1 augustus 1947 lezen we: ‘De onlangs gestichte R.K. Jongens U.L.O.-school zal met September de cursus aanvangen met zesendertig leerlingen en twee leerkrachten. Tot hoofd der school werd benoemd broeder Gerulfus, van het moederhuis St. Louis alhier.’ De jongensulo was een feit!

“Zaal, zijn mijn klompen klaar…”

In de jaren 1940 – 1945 was ik een van de leerlingen op de meisjesschool aan de Kerklaan. Tegenover de school stond de woning/werkplaats en winkel van de Klompenmaker Zaal (nu nog alleen woonhuis). Iedereen in Laren wist de klompenmakerij van Zaal te vinden en nog wordt het huis aangeduid als het huis van Zaal,…
Lees verder

Elbertus Bon, de olieman

Er stond een artikel in het septembernummer over Elbert Bon, de olieman. Ik heb hem wel gekend. Het was de buurjongen van mijn moeder Wilhelmina Willard, geboren in 1890.

‘Werk en Rust’ gerestaureerd

In de komende periode wordt Huize’ Werk en Rust’ aan de Brink gerestaureerd. Dit karakteristiek pand werd rond 1850 door de wagenmaker J.G. Koekkoek gebouwd. De oorspronkelijke bestemming van het pand is nog te zien aan de grote deuren aan de Kerklaan.