De Aloysiusschool – Toen… en nu

De Aloysiusschool – Toen… en nu

In 1913 stelde het kerkbestuur van de R.K. Kerk aan de Brink een groot stuk grond beschikbaar aan de Eemnesserweg. Op deze grond moest een R.K. Jongensschool en een broederhuis gebouwd worden. De opdracht hiertoe werkt verstrekt aan de heren Rigter en Bronkhorst. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 99 [2007-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Foto’s en tekst: Ernst H.J. Wortel

Oude foto: Naar een schilderij uit 1914 van Frans Langeveld.

Na een voorspoedige bouw werden beide gebouwen in 1914 in gebruik genomen. De leiding kwam in handen van de broeders van de Congregatie Aloysius Gonzaga, beter bekend als de broeders van St. Louis uit Oudenbosch. Als jongeman trad Aloysius Gonzaga toe tot de Sociëteit van Jezus. Tijdens de zorg voor de zieken, toen in Rome een pestepidemie woedde raakte hij zelf ziek en stierf, 23 jaar oud.

Als hoofd van de nieuwe school werd broeder Tarcisius benoemd. Zijn naam leeft nog steeds voort in de ‘Tarcisiusschool’ aan de Smeekweg. Deze school werd gebouwd in 1958. Het gebouw staat er nog, maar de school is al weer vele jaren geleden opgeheven en is omgebouwd tot wooneenheden.

In het midden van de school aan de Eemnesserweg werd in een nis een beeld geplaatst van de heilige Aloysius. In de oorlog werd de school gevorderd door de Duitsers en na de oorlog door de Canadezen, die het als onderkomen gebruikten. Op dinsdag 10 juli 1945 bracht Prins Bernard een bezoek aan de B.S. in Laren, die ook tijdelijk in de school waren ondergebracht. In 1989 werd het Aloysiusbeeld door de ‘beeldenstormers’ verwijderd, omdat het niet meer zou passen in de huidige tijd. Een uniek beeld werd vernietigd en verdween bij het bouwafval. Inmiddels was na de fusie in 1984 de naam van de school veranderd in ‘De Binckhorst St. Jan’.

Doch de tijden veranderen. Op 24 juni 2005 werd er op initiatief van enkele ouders een nieuw beeld in de gevel geplaatst. Het werd uiteindelijk een beeld van de patroonheilige van Laren Johannes de Doper. Het beeld werd gemaakt door de Larense kunstenaar Nico Bierlaagh.