School

De Montessorischool

Begin 1900 begonnen op initiatief van Prof. Dr. J. van Rees en Felix Ortt, leden van de Internationale Broederschap, een landbouwkolonie in het Gooi: een kolonie op idealistische grondslag zoals er in die tijd meer bestonden in Europa. In 1903 besloot men over te gaan tot de oprichting van een Humanitaire School voor de kinderen…
Lees verder

Groei en krimp Rooms-Katholiek onderwijs in Laren

De naam Tarcisius leeft straks nog voort in de ‘Tarcisiushof’ aan de Smeekweg, op de plek van de oude, in 1959 geopende en in 1979 opgeheven Tarcisiusschool, die sinds 1982 diende als appartementengebouw, met nog wel het markante glas-in-lood-raam erin. Hopelijk gaat dat mee naar de Tarcisiushof.

Huize Van Iependaal

Bij het lezen van het artikel over de villa “Breidablik” (Kwartaalbericht 121, pag. 26-34) gingen mijn gedachten terug naar huize “Kriebeltje”. Dat was op het Hoefloo nummer 11. Nu heet de villa “Klein Hoefloo”. Daar woonde de familie Van der Kulk. 

Het wel en wee van een school in oorlogstijd

Bij toeval raakte ik kortgeleden in gesprek met iemand, die in de oorlogstijd op de toen zo geheten U.L.O. (Uitgebreid Lager Onderwijs) zat, welke sinds de oprichting in 1931 gehuisvest was in een gedeelte van de nieuw gebouwde lagere school, de Jozefschool genaamd, aan de Kerklaan. Mijn interesse was gewekt!

De Larense Montessorischool (2)

Volgens Maria Montessori verloopt de ontwikkeling van de mens volgens een bepaald grondplan: een aantal opvolgende fasen die ieder mens doorloopt. Deze ontwikkelingsfasen staan niet op zichzelf; elke fase legt een basis voor een volgende.

De Aloysiusschool – Toen… en nu

In 1913 stelde het kerkbestuur van de R.K. Kerk aan de Brink een groot stuk grond beschikbaar aan de Eemnesserweg. Op deze grond moest een R.K. Jongensschool en een broederhuis gebouwd worden. De opdracht hiertoe werkt verstrekt aan de heren Rigter en Bronkhorst. 

Herinneringen van een oud-schoolmeester

In 1958 werd met de bouw van de Tarcisiusschool aan de Smeekweg begonnen. Gedurende de bouw zaten de klassen 4, 5, en 6 op de bovenverdieping van het KJ.C.gebouw. Dat gebouw heet nu Schering en Inslag. Op zolder waren de klassen ingericht op nogal primitieve wijze. De verwarming bestond uit grote kolenkachels, Salamanders geheten. De…
Lees verder

Mijn oude buurt – Kerklaan 8

Even mezelf introduceren: ik ben Cees Majoor, geboren in 1941 in de Kerklaan en heb daar tot 1954 mijn jeugd doorgebracht. Daarna nooit meer permanent teruggekeerd naar Laren dan alleen voor vakanties. Sinds 1987 ben ik woonachtig in Nieuw-Zeeland. Ons huis was Kerklaan 8 en eigendom van het kerkbestuur van de St. Jans parochie.

Anne Frank in Laren

In de jaren 1939 en 1940 kwam een meisje uit Amsterdam af en toe in Laren logeren. Dat meisje was Anneliese Marie, kortweg Anne genoemd, die kwam logeren bij vrienden van haar ouders. Dit meisje, Anne Frank, die aan het Merwedeplein in Amsterdam woonde met haar ouders en zusje Margo, genoot van de Larense buitenlucht.…
Lees verder

De protestantse bewaar- en naaischool te Laren

In de loop van het jaar 1894 besloot een aantal vooraanstaande -Protestantse- ingezetenen van Laren en Blaricum onder leiding van ds. Hötte tot oprichting van een Protestantse bewaarschool. Ds Hötte was destijds voorganger van de Hervormde Gemeente van Laren en Blaricum en een praktisch en sociaal voelend man. Hij had al vaak tegen zijn vrouw…
Lees verder

75 Jaar brandweer

Op 24 mei 1928 werd tijdens de gemeenteraadsvergadering onder leiding van burgemeester Van Nispen de Verordening op de Brandweer in de gemeente Laren (N.H.) vastgesteld. Hiermee had Laren officieel een eigen vrijwillig brandweerkorps, onder leiding van de burgemeester. Voor 1928 was er weliswaar ook sprake van een brandweerkorps, maar dit werd niet door iedereen als…
Lees verder

De begrafenis van Meester van Wulfen

Onder de hartelijkste blijken van belangstelling had gistermorgen de begrafenis plaats van wijlen de heer J. van Wulfen. Te kwart voor negen verliet de stoet het sterfhuis. Talrijke prachtige kransen en bloemstukken o.a. van “Cum Deo” van de afdeling Naarden van het N.O.G. en van de gemeente dekten de baar, terwijl de kinderen der Openbare…
Lees verder