De begrafenis van Meester van Wulfen

De begrafenis van Meester van Wulfen

Onder de hartelijkste blijken van belangstelling had gistermorgen de begrafenis plaats van wijlen de heer J. van Wulfen. Te kwart voor negen verliet de stoet het sterfhuis. Talrijke prachtige kransen en bloemstukken o.a. van “Cum Deo” van de afdeling Naarden van het N.O.G. en van de gemeente dekten de baar, terwijl de kinderen der Openbare School langs den weg geschaard stonden.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 82 [2002-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Vrienden uit verschillende oorden zoals de oud-directeur van het Post- en Telegraafkantoor de heer Graadt van Roggen sloten zich achter de stoet aan. Na den plechtige uitvaartdienst ging het te elf uur naar het St. Janskerkhof. De leden van de gemeenteraad met de burgemeester en den gemeentesecretaris volgden het lijk, terwijl een groep schoolkinderen (de oudste leerlingen waren indertijd nog onder “Meester van Wulfen” ter school gegaan) vóór den lijkwagen gingen.

J. van Wulfen, geschilderd door A. Neuhuys.

Nadat de kist in de groeve was neergelaten en de kerkelijke ceremoniën waren beëindigd, sprak de heer Stieltjes van Muiden namens de afdeling Naarden van het N.O.G. en ook namens het hoofdbestuur een eerbiedige hulde en dank voor hetgeen de heer van Wulfen voor dat genootschap en zijn instellingen, met name voor het ondersteuningsfonds, deed. De heer Campman dankte namens de familie voor de belangstelling.

Meester van Wulfen is heengegaan: zijn nagedachtenis zal nog lang, zeer lang in eere blijven.

Bron: De Gooi En Eemlander 27 maart 1912