Kwartaalbericht 082

Kwartaalbericht 082

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 082 [2002-4] gepubliceerde artikelen.

Foto’s middenpagina KB 82: N.H. Kerk vanaf Bij de Toren. Cover KB 82: Straatje in Trondheim, 1942

Nieuws van de redactie
Het laatste nummer alweer van 2002. Hopelijk kijkt u als lezer van dit blad met tevredenheid terug. Wij doen dit ook, al ging het niet altijd vlekkeloos en lieten wij als redactie ook af en toe een steekje vallen en glipten er fouten door. Dit aangaande willen wij u er nog eens op wijzen, dat wij het heel goed vinden als u met ons meedenkt en de redactie ideeën of artikelen aan de hand doet. Wij willen voor u en met u de historie van ons dorp zichtbaar maken. We behouden ons echter wel het recht voor om een artikel te weigeren, zo nodig in te korten en/ of correcties aan te brengen.

Wat betreft onze plannen voor het jaar 2003: behalve de vaste artikelen zoals Dorpsnieuws heden en verleden, het Land van Mauve en de groeten uit Laren, willen we het komend jaar o.a. reisverslagen van mensen uit Laren plaatsen, die vààr W.O. Il het dorp verlieten en de wijde wereld introkken. Ook zijn er plannen om in de geschiedenis van de Werkliedenvereniging, (het KAB-gebouw of Lumière theater) te duiken. Tevens komt er een artikel over de bekende kolenhandelaarfamilie van de Brink. U ziet het resultaat ergens in 2003.

Heeft u in uw familiearchief nog een reisjournaal of dagboek met een reisverslag van een familielid of weet u wat meer over de geschiedenis van voornoemd gebouw? We horen graag van u. U kunt schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen. De gegevens staan in het kwartaalblad.

De redactie van het kwartaalblad van de Historische Kring Laren en de opmaakman van ons blad bij Drukkerij van Wijland Peter de Wit wensen u allen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2003.

De redactie: van links naar rechts: Elske de Groot, Gerda Meulenkamp, Hein Verver. Rechterfoto: Peter de Wit

Voorwoord Kwartaalbericht 82

Bij de start van dit winterseizoen zijn voor het eerst alle activiteiten van de Historische Kring in het Historisch Centrum…

Schenkingen 3e kwartaal 2002

Van mevrouw M. Bruijn het boek: “De man achter Sil”.Zonder afzender het boekje: “Laren in en na de reformatie”.Van Marcel…

Eindelijk komt de eerste trein!

Onlangs is een boekje met deze titel – geschreven door Hans Petersen- verschenen. Hij beschrijft hierin de ontwikkeling van het…

De Romeinen in Laren?

In 1898 werd op Crailo aan de noordzijde van “den straatweg van Naarden op Laren”, nu de Amersfoortsestraatweg, een munt…

Een jubileum

Jubilea kwamen volgens de krant, in Laren niet zo veel voor. Maar in 1921 was er dan toch een. Dat…

De moord op Mina de Leeuw

Wandelend over het oude St. Janskerkhof zien we de vele grafzerken van hen die ons voor gingen. We lezen de…

Huize Nelly, november 1939

Buiten is het nog donker als ik wakker word van de bekende geluiden in de buurt. Bij Hebing, twee huizen…

Groeten uit Laren

Geen enveloppen meer in huis. Daarom deze kaart. Door allerlei werk niet tot schrijven gekomen. Altijd ‘s avonds tot 11…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 82 [2002-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.