Burgemeester Roest geeft gestolen ambtsketen van Laren in bruikleen aan Historische Kring

Burgemeester Roest geeft gestolen ambtsketen van Laren in bruikleen aan Historische Kring

Het was een idee van de eerlijke vinder zelf. Kees Veltman wilde graag, dat de ambtsketen, die hij begin augustus tijdens de verbouwing van zijn huis in het zojuist van de gemeente erbij gekochte stukje grond tussen de bomen en struiken aan een tak zag hangen, aan de Historische Kring in bruikleen zou worden gegeven. “Toen ik het zo – zwart – aan een tak zag hangen, dacht ik, dat het een feestartikel was, een carnavalsketting of zoiets. Maar omdat het een gemeentewapen had, dacht ik dat er toch iets meer mee aan de hand moest zijn. Mijn vader heeft toen contact gezocht met de oud- burgemeester. Hij belde hem. De burgemeester had eigenlijk vanwege zijn verhuizing geen tijd voor hem, maar toen mijn vader hem vroeg of hij weleens een ambtsketen was kwijtgeraakt, draaide hij om.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 82 [2002-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Door Leo Janssen

“Kan ik onmiddellijk komen?” vroeg burgemeester Hendriks. Inderdaad was hij destijds vergeten zijn keten in de kluis te leggen en hem uit een soort nonchalance in zijn bureaulade gestopt. Samen met een pen en een antieke briefopener. Een insluiper heeft hem toen gestolen. Burgemeester Hendriks heeft de diefstal stil kunnen houden en een nieuw exemplaar laten maken. Mijn vader stelde voor-, nu de keten teruggevonden was – er iets over te zeggen in de Laarder Courant de Bel, maar dat vond Hendriks geen goed idee. ‘Dat moeten we maar niet doen. Brengen we de mensen maar op slechte gedachten’. Later heeft één van de ambtenaren het laten uitlekken naar de Gooi en Eemlander. Die kregen op deze manier de primeur zo in de schoot geworpen”. Vrijdagavond j.l. werd de verloren gewaande ambtsketen daterend uit 1906, mooi opgepoetst door de koffiejuffrouw van de gemeente, Hanneke Halsema, offi~ieel door Kees Veltman – in het bijzijn van zijn vrouw Ludwina , zijn ouders , en het voltallige bestuur van de Historische Kring – aan burgemeester Elbert Roest overhandigd, die hem vervolgens in bruikleen gaf – “bij een calamitaire situatie kan ik dan altijd nog een beroep op jullie doen” – aan de voorzitter van de Historische Kring Karel Loeff.

“Een bijzonder woord van dank en een goed voorbeeld van een stukje burgerzin. Hij heeft hem niet voor zichzelf gehouden.”, roemde de burgemeester Kees Veltman, die de vinder namens Laren een bos bloemen en een boekenbon gaf. “Misschien, dat het ding niet zoveel waarde heeft, maar belangrijker is, dat de ambtsketen – bij mijn installatie in de zenuwen door mijzelf ambtsketting genoemd- een grote symbolische waarde heeft. Niet voor niets is het medaillon aan twee kanten voorzien van rijks- en gemeentewapen, zodat ik Hare Majesteit en de gemeente Laren kan vertegenwoordigen. Jammergenoeg kan ik hem niet meer dragen tijdens de gemeenteraad in het nieuwe duale stelsel. Dat is heel spijtig. Aan de ene kant probeert het rijk de gemeenten in ons land meer zichtbaar te laten zijn, maar door bijv. het terugtrekken van de OZB en de discussie rond het afschaffen van een van de parafernalia van de burgemeester tijdens de raadsvergadering bevorderen ze die eigenheid niet bepaald”, zegt de burgervader vermanend. Karel Loeft, die de ambtsketen even om mocht hangen en zich, zoals hij vertelde, als Karel de Grote op deze manier ongekroond kroonde, bedankte Kees Veltman en gaf hem twee kado’s van twee andere ongekroonde koningen van Laren.

Een gedrukte tekening van kunstenaar Toon de Jong en een boekje met de verjaardagsrevue van Jan Hamdorff. Blijft de vraag, hoe de ambtsketen daar 8 jaar verscholen heeft gelegen in het struikgewas. Onder luid gelach, roept Kees Veltman. “Op mijn werk, zei een collega, dat de oud-burgemeester daar destijds in de bosjes moet hebben gelegen!”

Bron: De Laarder Courant De Bel