De Montessorischool

De Montessorischool

Begin 1900 begonnen op initiatief van Prof. Dr. J. van Rees en Felix Ortt, leden van de Internationale Broederschap, een landbouwkolonie in het Gooi: een kolonie op idealistische grondslag zoals er in die tijd meer bestonden in Europa. In 1903 besloot men over te gaan tot de oprichting van een Humanitaire School voor de kinderen van de leden van de broederschap.

Bep (G.L.) De Boer

De school begon met 7 leerlingen in het huis aan de Leemkuil, het woonhuis van Prof. Van Rees, de drijvende kracht van de Humanitaire School.
Hoewel de kolonie uiteen viel, bleef de school bestaan. Het aantal leerlingen werd steeds groter en de school moest uitbreiden.
Voor een school waar men zo openstond voor nieuwe ideeën en waar zo met idealisme werd gewerkt wekt het geen verwondering dat gaandeweg de behoefte ontstond om de gebaande wegen te verlaten en nieuwe wegen in te slaan. Via het Daltonsysteem ging men in de richting van het Montessori-onderwijs dat in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn plaats in de Nederlandse onderwijswereld begon te veroveren.
Omstreeks 1930 ontstonden er meningsverschillen tussen bestuur en personeel betreffende de te volgen werkwijze die tenslotte leidden tot de opheffing van de Humanitaire School.
In haar plaats werd, op initiatief van o.m. mevrouw Van Gogh-Wibaut, de Larense Montessorischool opgericht.

Als we nu de Montessorischool inlopen dan zien we in de linker muur, voor de voordeur, een roodstenen gevelsteen die herinnert aan Prof. Dr. J. van Rees. Op de steen staat Prof. Van Rees afgebeeld met twee kinderen. De tekst op de steen is:

VAN DE OUDERS AAN
PROF. Dr. J. VAN REES
OP ZIJN
70 STEN VERJAARDAG

Prof. Van Rees werd in 1854 geboren, dus is de steen in 1924 onthuld.
Doen we de deur open dan zien we eveneens links in de muur een lichtere gevelsteen in een lichte muur waarop we een lezend meisje zien. De tekst op deze steen is slecht te lezen, maar er staat:

LARENSE MONTESSORISCHOOL
OPGERICHT DOOR
MEVR. J. VAN GOGH-WIBAUT
1932 – 1952.

Mevrouw J. van Gogh-Wibaut was één van de grondleggers van de Larense Montessorischool. Zij was voorzitter van het bestuur waarin o.a. ook mevrouw Voerman-Mansholt en mevrouw Nieuwenhoven zitting hadden. Toen mevrouw Van Gogh-Wibaut overleed nam haar man haar rol voor enkele jaren over.
Deze gedenksteen werd ontworpen door Fons Montens en bij de opening van de verbouwde school in 1952 onthuld.

Bronnen: Artikel Mw. Kalsbeek-Kraay – Kwartaalbericht 45 HKL – 1993; Boek 100 jaar voor elkaar, de geschiedenis van de Larense Montessorischool. Foto’s: auteur. Met dank aan Ester Mulder.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 149 [2019-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.