Leemkuil

De Leemkuil 11 Laren: een razzia

Een vredig, wat verscholen straatje is het. En als de kinderen van de school die er staat binnen zijn of er is geen school, dan heerst er een weldadige rust. Niets wijst erop dat zich hier, op De Leemkuil, een drama heeft afgespeeld. Geen plaquette, geen Stolpersteine, geen enkele verwijzing hier, naar die nacht in…
Lees verder

De Montessorischool

Begin 1900 begonnen op initiatief van Prof. Dr. J. van Rees en Felix Ortt, leden van de Internationale Broederschap, een landbouwkolonie in het Gooi: een kolonie op idealistische grondslag zoals er in die tijd meer bestonden in Europa. In 1903 besloot men over te gaan tot de oprichting van een Humanitaire School voor de kinderen…
Lees verder

Groei en krimp Rooms-Katholiek onderwijs in Laren

De naam Tarcisius leeft straks nog voort in de ‘Tarcisiushof’ aan de Smeekweg, op de plek van de oude, in 1959 geopende en in 1979 opgeheven Tarcisiusschool, die sinds 1982 diende als appartementengebouw, met nog wel het markante glas-in-lood-raam erin. Hopelijk gaat dat mee naar de Tarcisiushof.

Justus Emanuel (Ted) Marchand

Eind vorig jaar werd ik benaderd door mevrouw Erna Verbene, die namens de heer Marchand vroeg of er contact kon komen om de heer Marchand zijn bijzondere verhaal te laten doen. Hij zat namelijk in de verzetsgroep van Herman Troeder in Laren en wilde daar graag over vertellen. Het had enige voeten in aarde voor…
Lees verder

De Larense Montessorischool (2)

Volgens Maria Montessori verloopt de ontwikkeling van de mens volgens een bepaald grondplan: een aantal opvolgende fasen die ieder mens doorloopt. Deze ontwikkelingsfasen staan niet op zichzelf; elke fase legt een basis voor een volgende.