Ernst H.J. Wortel

B061: Burgemeesters en raadsleden van de gemeente Laren NH

Ernst Wortel Overzicht van burgemeesters van 1763 tot 1981 (Hendriks), overzichten van de samenstelling vande gemeenteraad 1919 -1994, overzicht wethouders 1919-1990. Boekje bevat ook een overzichtvan bevolkingscijfers van Laren vanaf 1861-1995. Handig hulpmiddel voor de onderzoeker. Eigen uitgave, 1991 Artikelnummer: B061

B043: Het land van de Erfgooiers

Bevat: Overzicht van geschiedenis van de Erfgooiers 968-1978, door H.Kos; Overdruk van geschiedenis van Hoog Elten en Stiftskerk St. Vitus; Namen van personen/erfgooiers afgebeeld op het schilderij F. Hart Nibbrig, De erfgooiers, (De Keerlen) van 1907. 2011 (samengesteld door Ernst Wortel) Artikelnummer: B043

Tentoonstelling ansichtkaarten uit de collectie van Ernst Wortel

De HKL heeft een kleine tentoonstelling gemaakt van de collectie ansichtkaarten uit de nalatenschap van de markante Laarder Ernst Wortel, die in 2017 op 79-jarige leeftijd is overleden.

Laren toen: Beijemansweg

Het was in de vroege avond van 29 september 1943. Duizenden bommenwerpers waren vanuit Engeland op weg naar Duitsland. Hun doel was het bombarderen van het Ruhrgebied. Hun route voer ook over het Gooi.

Laren toen…

De P.C. van den Brinkweg rond de dertiger jaren van de vorige eeuw. Zoals U kunt zien is er de afgelopen tachtig jaar nauwelijks iets veranderd aan de woningen ter rechterzijde. Rechts het woonhuis een kruidenierswinkel van Henk Bitter. Na afbraak en nieuwbouw van het pand vestigde zich hier Theo Bitter met z’n bloemenwinkel. 

Laren toen…

De foto werd genomen omstreeks 1960 ter hoogte van de HEMA. Aan de rechterzijde van de Nieuweweg is nauwelijks iets veranderd. De linkerzijde heeft een werkelijke metamorfose ondergaan.

Ernst H.J. Wortel, Laren

In het zonnetje: Ernst Wortel

Deze keer de meest bekende dorpsgenoot van Laren, te weten Ernst Wortel. Ernst heeft samen met Bart Krijnen – ruim 30 jaar geleden de eerste aanzet gegeven tot het oprichten van de Historische Kring Laren.

St. Jansziekenhuis, Laren NH

Laren toen…

“Op uitnodiging van den heer Hendriks, pastoor der parochie St. Jan te Laren N.H. kwamen op den 9 de januari 1920 enige heeren op den pastorie bijeen om de wenschelijkheid en mogelijkheid der oprichting van een R.K. Ziekenhuis te Laren te bespreken.

Laren toen…

Vele honderden Laarders hadden zich op 4 mei 1950 rondom de Coeswaerde verzameld. De reden hiervoor was de dodenherdenking en de onthulling van het oorlogsmonument op de Brink.

Laren toen…

Als je regelmatig een rubriek maakt ‘Laren toen en nu’ dan moet je echt bekennen, dat Laren een beeldschoon dorp was. Een dorp waar de rust, maar vooral de schoonheid heerste.

Laren toen…

De Brink in 1930. Hier en daar nog enige restanten van de Iepen die gekapt moesten worden vanwege de iepziekte.

Laren toen…

In het begin van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat rond trekkende muzikanten zo af en toe ook een bezoekje brachten aan Laren.  De Muzikant

Laren toen…

Achter op de ansichtkaart staat de tekst ‘parkeerterrein hotel Hamdorff’. Zoals U kunt zien was het parkeren in de dertiger jaren net zo’n zooitje als nu.

Laren toen…

Anna de Jong aan het werk met bezem en kruiwagen. Deze foto is aan de Smeekweg gemaakt in de jaren twintig van de vorige eeuw en is zeer uniek.

Laren toen…

De Oude Post stond op de plek waar nu de RABOBANK staat aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat. Het werd gebouwd in 1906, vlak naast het postkantoortje, dat toen te klein was geworden.