De Hoeve toen… en straks?

De Hoeve toen… en straks?

Rond de jaren twintig van de vorige eeuw werd de villa “De Hoeve”, welke stond op de hoek van de Drift en de Oude Drift als ‘vacantiehuis’ in gebruik genomen. Een Amsterdamse vereniging op Protestants Christelijke grondslag kreeg de villa in bezit om te dienen als vakantiehuis. In de villa werd gevestigd het ‘Vacantiehuis voor jonge vrouwen en meisjes’.

Foto’s en tekst Ernst H.J. Wortel

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 110 [2009-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Na vele jaren als zodanig dienst gedaan te hebben werd in de jaren vijftig de villa aan de zijde van de Oude Drift uitgebreid. Het werd een dagverblijf voor geestelijk gehandicapten uit het gehele Gooi. In de jaren zestig werd het gehele gebouw gesloopt en maakte plaats voor het huidige gebouw. De nieuwe eigenaar Sherpa wil nu ook dit gebouw weer slopen om plaats te maken voor een ‘kunstcentrum’.

De nieuwbouw past op geen enkele wijze in de omgeving. Het is een gewaagd ontwerp. Dit nieuwe gebouw zou een onaanvaardbare inbreuk maken op de huidige bebouwing van dit gebiedje. Waarom niet terug gaan naar het oude gebouw, dat zo’n vertrouwd beeld was aan de Drift. Het nieuwe ontwerp zal best een mooi gebouw zijn, maar niet op die plek. Bovendien zou het grote inbreuk maken op het aanzicht van de akker aan de Drift. Dank zij de familie Dudok de Wit is deze akker nog niet ten prooi gevallen aan de verstening van het dorp. Thans is deze akker in beheer van de S.O.L. en wordt door hen gekoesterd als een kostbaar kleinood, waar iedereen plezier aan beleefd.