In het zonnetje: Ernst Wortel

In het zonnetje: Ernst Wortel

Ernst H.J. Wortel, Laren

Deze keer de meest bekende dorpsgenoot van Laren, te weten Ernst Wortel. Ernst heeft samen met Bart Krijnen – ruim 30 jaar geleden de eerste aanzet gegeven tot het oprichten van de Historische Kring Laren.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 118 [2011-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Zij hebben de eerste sponsor­gelden ad fl. 2.000 geregeld bij de toenmalige Nederlandsche Handelmaatschappij, die kantoor hield aan de van Nispenstraat, waar nu de herenmode­zaak Suitsupply is gevestigd. Dit bedrag was benodigd om de aanloopkosten te dekken.

Ernst is inmiddels ruim 27 jaar actief in de Larense politiek en wel bij de navolgende partijen, die zijn opgegaan in andere of zelfs opgeheven t.w. KVP, PPR Werkersakkoord en tot slot bij Larens Behoud, waarvan hij ook samen met Henk Wikkerman de initiator is geweest. Al deze voorgaande zaken vinden hun oorsprong in de bijzondere affectie die Ernst Wortel heeft met de Larense gemeenschap in de meest ruime zin van het woord. Daarnaast is hij al jaren voorzitter van het Oranje Comité en organisator van de jaarlijkse feestweek. De Historische kring heeft ook al veel van hem gekregen o.a. het slot van een Larense politiecel, een lakstempel met de omgewende ‘S’ van de gemeente Laren, en een schilderij van de woning van Botje Schaapherder op de hoek van de St. Jan­straat en het Hendrik Valkenburg­laantje. Van deze laatste plek is geen enkele foto of ansichtkaart bekend. Over de omgewende ‘S’ in het gemeentewapen van Laren vertelt Ernst dat het een werktuig uit de landbouw is en wel een onderdeel van een ploeg. Het wapen van Laren bestaat sinds ca, 1810.
Ernst is bezig met een geschrift over de verklaring van dit wapen. Voorts staat er in elk kwartaal­bericht een artikel van Ernst Wortel onder de titel ‘Laren toen…’, een foto met een historisch verhaal, vaak voorzien van een knipoog of kwinkslag. Ondanks eerdere plaatsing in andere media worden deze door de lezers van het Kwartaalbericht erg gewaardeerd. Ernst Wortel heeft een verzameling van 2000 Larense prentbriefkaarten en op zijn boekenplank staat 5 meter boeken over Laren. Wie er dus iets over Laren wil weten zal zich met hem in verbinding moeten stellen. Wij hopen nog vele jaren van zijn historische kennis gebruik te kunnen maken.

tekst: Hein Verver; foto: Hans Schaapherder