In memoriam Gerrit Verhoef

In memoriam Gerrit Verhoef

Gerrit Verhoef, Laren

Op 24 september j.l. overleed ‘onze’ Gerrit Verhoef. Gerrit heeft zich de laatste 8 jaar zéér verdienstelijk gemaakt in het archief van onze Stichting. Toen wij in 2002 het pand op de Burgermeester Van Nispenstraat 29 betrokken als Stichting, bleek al snel dat men de weg naar dit historisch centrum, de oudheidkamer van Laren, had gevonden.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 118 [2011-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, Voorzitter bestuur Historische Kring Laren

Veel inwoners schonken ons hun –veelal ‘papieren-verleden’. Het was een grote hoeveelheid ineens. De heer Verhoef, samen met de heer Bep De Boer, heeft vanaf 2002 zijn schouders gezet onder dit project. Ook nadat de eerste archiefstukken ordentelijk waren opgeruimd, bleef de heer Verhoef zich wekelijks inzetten om het archief van de Stichting up to date te houden. Iedere vrijdagmiddag (en later de woensdag-) werd er door hem -en enkele anderen- een aantal uren besteed aan het archiveren van de geschiedenis van Laren. 

Daarnaast heeft hij afgelopen jaar ook een boekwerkje samengesteld waarin opgenomen de bij hem bekende bijnamen van Laarders. Daarvoor heeft hij ook anderen geconsulteerd. Het resultaat is een uniek werk (oplage 3 stuks!) dat vooral historisch zeer belangrijk is. Door één exemplaar te schenken aan het archief zijn wij als Stichting verzekerd dat deze kennis niet verloren gaat. 

Op het laatste oogstfeest had Gerrit Verhoef ruim tien boekwerkjes bij zich, getiteld: Van Naerdinclant tot ‘t Gooi. Hij vond dat er behoefte was aan een publicatie waarin de geschiedenis van de Erfgooiers kort en chronologisch op een rijtje werd gezet. Het zouden zijn laatste observaties over dit onderwerp blijken te zijn. 

Last but not least, was de heer Gerrit Verhoef een fijn en prettig persoon. Vrijwel altijd positief, ook in de laatste fase van zijn ziek zijn, en hij was immer bereid mee te denken. Bij het afscheid in Bilthoven op 30 september was het grote aantal belangstellenden plus de fantastische woorden die over hem gesproken werden een terecht eerbetoon aan een bijzonder mens, een bijzondere bewoner van Laren! Wat zullen we hem missen!