Voorwoord

Voorwoord

13 november zal in Laren een datum blijven die steeds verbonden zal worden met schrik, ongeloof, verbijstering en vooral brandlucht. Er werd letterlijk en figuurlijk een gat geslagen in de geschiedenis van Laren. Zowel de honderdveertigjarige Houthandel Van Dijk als de bibliotheek brandden die nacht vrijwel tot de grond toe af, waarmee veel historisch materiaal verloren ging.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 118 [2011-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

De dagen en weken erna besef je eens te meer dat het vastleggen van geschiedenis zo belangrijk is. In het vorig kwartaalbericht besteedden we ruim aandacht aan de houthandel. Naast de zo’n negenhonderdvijftig boekjes die onder donateurs verspreid werden, vlogen ook de losse nummers van dit kwartaalbericht over de toonbank. De houthandel leeft onder de bevolking: een aantal generaties kent Laren alleen met de unieke houthandel op een centrale plaats in het dorp, anderen werkten er jarenlang en kunnen daar mooi over verhalen. Dat de redactie zoveel aandacht aan de houthandel besteedde is een voorzienige blik geweest. Tevens zullen wij in april 2012 een tentoonstelling wijden aan Houthandel Van Dijk. Ook dit zat al in het vat en we beseffen dat de expositie door wat er gebeurde op 13 november wel een extra lading zal krijgen.

Bij de brand verdween veel historisch materiaal wat in het museumpje op de Zijtak werd bewaard. Hopelijk komt er via familie en/of werknemers nog veel beschikbaar. Door het in rook opgaan van de bibliotheek, ging ook het geschreven cultuurgoed in vlammen op. We beseften opeens hoe belangrijk het is, dat er op meerdere plaatsen historische boeken bewaard worden: in de bibliotheek én in het archief van de Historische kring. Hoewel er dus een back up is, zijn de boeken uit de Lindenhoeve niet voor uitleen beschikbaar. Reden voor ons om direct in actie te komen om voor de bibliotheek van Laren weer de zo belangrijke historische boeken over Laren en zijn bewoners terug proberen te krijgen. Er  werd een oproep gedaan om eens te kijken naar zijn/haar eigen boekenplank en te overwegen de Larense boeken aan de bibliotheek af te staan, zodat er door uitleen van deze boeken de geschiedenis weer wijd verspreid kan worden. Het kreeg veel media aandacht. Dat resulteerde de eerste zaterdag dat er boeken ingeleverd konden worden al in zo’n ruim zeventig boeken waaronder enkele zeer oude van de hand van Wally Moes. Er waren reacties uit (uiteraard) Laren, Naarden, Bussum en zelfs Amsterdam. Verderop in dit nummer zullen we de oproep nogmaals plaatsen, onder het mom: beter een keer te veel dan te weinig!

Al hetgeen gebeurde, roept wel de vraag op of we niet moeten overgaan tot het digitaliseren van belangrijke, niet meer te verkrijgen, boeken. Het antwoord zal bij velen ‘ja’ zijn, het is immers zó voor de hand liggend en de techniek is beschikbaar. Echter, dat loopt behoorlijk in de papieren, zoals dat heet. De Historische Kring heeft inmiddels wel een groot gedeelte van haar foto- en ansichtkaartenbestand gedigitaliseerd, evenals de enorme collectie bidprentjes en geboortekaartjes. Het  bestuur zal zich nu dan ook gaan beraden op het verwezenlijken van het digitaliseren van de meest belangrijke -dat zullen veelal de meest oude- documenten en boeken zijn die we in ons archief beheren.

In diverse archieven zullen alle dramatische foto’s en verhalen over die 13de november weldra geschiedenis zijn. In de hoofden en harten van de Larense bevolking echter zal de brand nog lang nasmeulen. De Historische kring blijft op u rekenen om sámen de historie van Laren (wederom) vast te leggen en te delen met ieder die daar oor naar en oog voor heeft!