“De Oogst”

“De Oogst”

“De Oogst” is de naam van een driedelig glas-in-loodraam dat nu in het depot van het Larense Gemeentehuis staat, te midden van nog veel meer kunstwerken.

Bep (G.L.) De Boer

“De Oogst” werd ontworpen door Femmy Schilt-Geesing en het technische gedeelte nam haar man Johan Schilt voor zijn rekening. Het is een ontzettend mooi raam dat uit drie delen bestaat waarin een man en een vrouw met een baby staan afgebeeld, te midden van verschillende soorten fruit. De kleuren zijn geweldig. 

En dit raam, of eigenlijk deze drie ramen, staan nu te verstoffen in de kelder. Wijlen de heer Schilt wilde dit raam zo graag zien in een gebouw waar veel publiek zou komen. En ze zijn te mooi om ze in het depot te laten staan. Daarom dacht ik nu aan de verbouwing van de Warrekam en de Bibliotheek. Zou daar niet een plekje over zijn voor dit mooie raam van een geweldige kunstenaar? Wie zou hier een antwoord op hebben? Ik ben benieuwd.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 118 [2011-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.