Oproep

Oproep

Jan Smit en Ank van der Veer zijn in de geschiedenis gedoken van twee Larense R.K. toneel-verenigingen U.D.I. en Altior.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 118 [2011-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

U.D.I (Uitspanning Door Inspanning) is ontstaan uit de in 1898 opgerichte Katholieke Arbeiders Beweging en destijds o.a. opgericht door Jan zijn grootvader, Jan Smit Gzn.. Uit die tijd is er materiaal die de huidige Jan aan het documenteren is. Als wij verder in de tijd komen ontbreken bij het fotomateriaal, dat wij hebben gevonden, de meeste gegevens zoals namen en jaartallen van de stukken die gespeeld zijn en namen van de personen die gespeeld hebben. Wij zouden graag een oproep willen doen aan Laarders, oud Laarders en/of nazaten en familie van spelers om eens in oude stoffige koffers, dozen en kasten te willen kijken naar foto’s, boekjes en alles wat er mee samenhangt, of diep in herinnering willen duiken over mooie, sterke verhalen die nog bij de potkachel of fornuis zijn verteld over met name de oudste toneelvereniging U.D.I.

Altior is de tweede vereniging waar wij nog niet van weten hoe, waaruit en wanneer deze is ontstaan, daar zijn wij benieuwd naar. Ook naar het waarom en wanneer deze club weer is opgeheven. Van U.D.I weten wij dat geldgebrek en het opheffen van de speellocatie het ‘Lumière Theater’ de vermoedelijke oorzaak is.

Alle informatie over beide verenigingen is van harte welkom en kunt u sturen, mailen of langsbrengen. Bellen mag ook, we komen het graag ophalen en een babbeltje maken.

Jan Smit, ‘s-Gravenwaarde 4, 1251 NT Laren
tel. 035-5310315; e-mail: jan.lidysmit@hetnet.nl

Ank van der Veer, Pijlenkamp 1, 3755 JJ Eemnes
tel 035-5317066 of 06-29544569
e-mail: ankvdveer@hotmail.com