Oude Kerkweg

Oude Kerkweg

Doordat in 1581 in het Rooms-Katholieke Laren de Reformatie toesloeg en op straffe verboden werd hun geloof uit te oefenen, werd door de Staten hun St. Janskerk, aan de Naarderstraat (nu de Ned. Herv. Kerk) afgenomen, een paar jaren later gevolgd door het slechten van de R.K.-Kerk op het St. Janskerkhof, waren de Laarders van een Bedehuis verstoken. Ondanks deze benauwenis bleven zij hun geloof trouw en hielden in het geheim ‘s nachts hun Godsdienstbijeenkomsten. Daarvoor maakten zij gebruik van een boerenschuur achter op het Zevenend. De boerderij en schuur stonden in de splitsing van de tegenwoordige Melkweg en Kloosterweg. De schuur is al tientallen jaren geleden vervallen en de oude boerderij is in 1943 door een bom getroffen en in vlammen opgegaan. Op deze plek is de thans aanwezige boerderij herbouwd. Om de geschiedenis van deze plek te bewaren is de daarachter lopende weg de Oude Kerkweg genoemd, wat zeer zeker door de oude Laarders gewaardeerd werd. Ook de jonge generatie was trots, toen zij van opa hoorde hoe moedig hun voorvaderen bleven en voor geen kleintje vervaard waren geweest. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Oude Kerkweg op deze site: