Is daar nog belangstelling voor?

Is daar nog belangstelling voor?

“Gaan jullie nog lang door met die Historische Kring, is daar nog belangstelling voor?” De vraag verrast me.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 146 [2018-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Omdat we door het vertrek van Yvonne Majoor al een tijdje geen archivaris hebben, zie ik alle informatieverzoeken voorbij komen. Aan belangstelling voor de lokale geschiedenis geen gebrek.

Bas Holshuijsen, voorzitter

De vragen die bij het archief binnenkomen zijn divers en, voor mij, nog leerzaam ook. Zo werd vanuit Canada de vraag gesteld of villa ‘De Groene Hoeve’ van architect F.A. Warners (1888-1952) nog bestaat. Thijmen van der Zwaan wist direct het antwoord. Toen de villa gebouwd werd, bestond de wijk Zingerskamp nog niet en was dit de enige villa in deze buurt. Het adres was destijds Oude Kerkweg en ver daarvoor Oude Kerkpad. Nu is het adres Groene Kampen en de villa staat er prachtig.

Villa ‘De Groene Hoeve’ op de Groene Kampen

Belangstelling voor Laren is niet beperkt tot Laren. Op 10 oktober jl. werd een groep van 30 vrijwilligers van Museum Boijmans Van Beuningen uit Rotterdam door dorpsgids Vincent Hilhorst in Laren rondgeleid. Het was prachtig weer en Vincent vertelde uitvoerig over de schilders van de Larense school, hoe goed de SOLL voor de engen zorgt en dat Maria Montessori ook nog in Laren heeft gewoond en gewerkt. 

Vincent Hilhorst leidt een groep van 30 vrijwilligers door Laren

De lezing van Steven Weinberg over zijn boek ‘De Merken’ in de Lindenhoeve op 25 oktober jl. mocht ook op veel belangstelling rekenen – we kwamen zelfs stoelen tekort. Aan belangstelling geen gebrek en aan (vrijwilligers)werk bijgevolg ook niet. 

Enthousiast vertel ik dat HKL op verzoek van de gemeente bezig is met een inventarisatie van historisch relevante graven op de algemene begraafplaats. Een interessante klus. Er is in 1991 een inventarisatie gemaakt, maar dat rapport bevat geen criteria op basis waarvan een graf als historisch interessant moet worden aangemerkt.

De vraagsteller licht toe dat zijn vraag ook verband houdt met de oproep voor vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen HKL. De afgelopen maanden mochten we gelukkig heel veel nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Teveel om hier allemaal te noemen en introduceren. Het lijkt mij leuk als de vrijwilligers in het Kwartaalbericht worden geïntroduceerd, in een nieuwe rubriek. Dan weet u wie er bezig zijn in de tuin en wie u gastvrij verwelkomen in de Lindenhoeve met koffie en thee. Of wie de jongeren zijn die meehelpen met de nieuwe website, die mede mogelijk wordt gemaakt door een donatie vanuit het Dorpsdiner. 

Er hebben zich spontaan een architect en bouwkundige gemeld als vrijwilliger, die een nieuwe werkgroep Bouwhistorie vormen. Die werkgroep komt als geroepen met de bouwprojecten die nu onderwerp van gesprek zijn in de gemeenteraad. De werkgroep gaat zicht eerst richten op het beschrijven en uittekenen van historische gebouwen, te beginnen met het pand waar nu nog de Golden River is gevestigd. Weliswaar geen monumentaal pand, maar historisch zeer interessant. 

Op de oproep voor vrijwilligers in het archief waar de vraagsteller op doelt, mochten wij veel reacties ontvangen. Zelfs te veel kandidaten voor het archief. Het ziet er naar uit dat we een nieuwe archivaris hebben en voor alle kandidaten die zich als vrijwilliger hebben gemeld, zoeken wij een passende functie.

Enthousiast vertel ik verder over de herinrichting van de Lindenhoeve, waar we mee aan de slag gaan als voor de vitrines een nieuwe bestemming is gevonden. En over de voordracht van Henk Michielse over “Het Sint Janskerkhof en middeleeuwse ideeën over leven na de dood” op donderdagavond 15 november a.s. vanaf 19:30 In de Lindenhoeve. Komt u ook?