Schenkingen 3e Kwartaal 2018

Schenkingen 3e Kwartaal 2018

7/7: Dhr. Koeman uit Ursem schonk ons een schilderij “Gezicht bij Blaricum bij de Eemnesserweg” van de schilder Kranenburg. 

12/7: Van mevr. Langeveld uit Laren kregen we 9 oude ansichtkaarten van Laren.

14/7: Mevr. Van der Wardt schonk ons: 2 diploma’s van de Larense naaischool, 1 illegaal krantje uit de Tweede Wereldoorlog, “De Vliegende Hollander”, de Gooische Post uit 1951, 1 das­speld met afbeelding de Basiliek, 1 ontheffing rijtijdenbesluit, oorlogsbescheiden en een set foto’s van o.a. de St. Jansprocessie. 

28/7: Mevr. Hagen-Boog uit Ankeveen schonk ons een schilderij waarop afgebeeld Maria de Wit. Maria was gehuwd met Johannes (Jan) Boog. Honderd jaar geleden overleed zij aan de Spaanse griep. Tevens schonk mevr. Hagen ons diverse bidprentjes van overleden familie­leden. 

11/8: Nico van den Brink schonk ons twee boeken. “Bajesverhalen Veenhuizen” en “De geheimen van Bajesdorp Veenhuizen”, geschreven door Clemens van den Brink.

11/8: Van Erik Kroon te Laren ontvingen we 1 foto album met oude familiefoto’s, 1 fotoboek met foto’s en ansichtkaarten van de St. Jansprocessie uit diverse jaren, een aantal ansichtkaarten en een oude Larense kalender.

25/8: Mevr. A. v.d. Brink schonk ons een tas vol boeken en een stapel plakboeken met foto’s.

Dhr. Th. v.d. Zwaan schonk ons een koperen bord met afbeelding van de St. Jansbasiliek.

1/9: Paula Calis-van Schaik schonk de Historische Kring een collectebus van de R.K. Ziekenverpleging St. Jan.

9/9: Van dhr. Van Amersfoort kregen we een kaart van de St. Jansprocessie en een tas vol oude Kwartaalberichten.

9/9: Mevr. K. Zanoli uit Soest schonk ons 2 ingelijste portretten, voorstellende Alida Kuijer en Willem Smit W. zn.

15/9: Van mevr. N. Bouwman-Pieper kregen we een grote foto van de St .Jansprocessie uit 1944 of 1945.

22/9: Mevr. Ida van Veen, ook bekend onder de naam Ida van Maurik, kunstenares en woonachtig in boerderij De Knipscheer schonk ons drie grote foto’s. 1) Dames werkend in het bedrijf waar tapijten geknoopt en geweven worden. 2) De dames Wil van Asperen en Corrie (geb. ca. 1935) werkend aan een tapijt. 3) Interieur boerderij De Knipscheer.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 146 [2018-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.