Henk Michielse

‘Paepse stoutigheden’ paar eeuwen niet gewenst op Sint Janskerkhof

Rooms-Katholieke Laarders kunnen hun doden tegenwoordig rustig volgens eigen tradities begraven op het Sint Janskerkhof, maar in de 16e en 17e eeuw was dat heel anders. Nadat Nederland zich losgemaakt had van zijn vorst, Philips II, en een protestantse natie was geworden, kregen katholieken te maken met allerlei verboden en beperkingen, ook op het gebied…
Lees verder

Is daar nog belangstelling voor?

“Gaan jullie nog lang door met die Historische Kring, is daar nog belangstelling voor?” De vraag verrast me.

Vaandels in expositie Katholiek Laren

Tegenwoordig hebben we binnen de FNV sectoren als ‘Bouwen en Wonen’ en ‘Voedingsindustrie’, maar dat vakbonden vroeger heel andere benamingen en andere uitingen hadden, wordt bewezen in de HKL-tentoonstelling over Katholiek Laren in De Lindenhoeve. Deze tentoonstelling blijft het hele jaar, maar kent wisselende elementen. Nieuw sinds het vorige Kwartaalbericht zijn twee prachtige vakbondsvaandels. 

Voorjaarsschoonmaak

De poffertjeskraam staat weer fraai op de Brink. Voor mij hèt culinaire teken dat de lente is begonnen. Een in onbruik geraakte traditie die bij de lente hoorde, is de voorjaarsschoonmaak. Die was vroeger noodzakelijk vanwege het gebruik van kolenkachels en het ontbreken van stofzuigers en andere hulpmiddelen die het huishouden vandaag de dag vergemakkelijken. Bovendien…
Lees verder

De Sint-Jansverering in een Sint-Vitusparochie voor 1580 (2)

Op de ‘Ronde kaart van het Gooi’ van omstreeks 1520 staat Laren aangegeven met de Sint-Vituskerk op het Hoogt, terwijl in het dorp nog geen kerk of kapel is afgebeeld. Deze kerk lijkt een kruiskerk voor te stellen, sterk in afwijking van de andere kerken en daardoor van belang. 1) Hierdoor kwam bij mij de gedachte…
Lees verder

De Historische Kring Laren – Tussen Vecht & Eem

Tussen Vecht & Eem, in de wandeling kortweg TVE geheten, de koepelorganisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en Ommelanden noemt een aantal Historische Kringen in de regio graag liefkozend ‘de dochters van TVE’. Een van de taken die TVE zich na de start in 1970 ging stellen, was de oprichting van Historische Kringen in…
Lees verder