Voorjaarsschoonmaak

Voorjaarsschoonmaak

De poffertjeskraam staat weer fraai op de Brink. Voor mij hèt culinaire teken dat de lente is begonnen. Een in onbruik geraakte traditie die bij de lente hoorde, is de voorjaarsschoonmaak. Die was vroeger noodzakelijk vanwege het gebruik van kolenkachels en het ontbreken van stofzuigers en andere hulpmiddelen die het huishouden vandaag de dag vergemakkelijken. Bovendien woonden er vaak meer mensen in een huis dan nu, dus het was wel zo fris om de woning systematisch onder handen te nemen en door te luchten. Dat was zwaar werk, dat meerdere dagen in beslag kon nemen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 144 [2018-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bas ­Holshuijsen, voorzitter

Aan de voorjaarsschoonmaak moest ik denken toen ik de notitie van ons archief las, met voorstellen om de Lindenhoeve anders in te richten, verbeteren en verduurzamen. Een geweldig initiatief waaraan we uitvoering gaan geven, maar in fases en op termijn. Want de nieuwe tentoonstelling ‘Katholiek Laren’ is pas net gestart. Zie ook het artikel op pagina 6-7 in dit Kwartaalbericht. 

Overigens heb ik de indruk dat onze tentoonstellingscommissaris Thijmen van der Zwaan ook de lentekriebels heeft. In zijn enthousiasme is Thijmen verder gegaan dan enkel een tentoonstelling ‘opbouwen’. Hij heeft de Lindenhoeve heringericht en zelfs een leeshoekje ingericht. 

De tentoonstelling zou geopend worden door Henk Michielse, met een voordracht over het Sint Janskerkhof en middeleeuwse ideeën over leven na de dood. Helaas kon de voordracht wegens ziekte niet doorgaan. Gelukkig is Henk aan de beterende hand, herstellende, en betekent uitstel geen afstel. Het is de bedoeling dat Henk zijn voordracht houdt op donderdagavond 15 november; wij houden u op de hoogte.

Bij de lente hoort ook herdenken. In dit voorjaarsnummer van het Kwartaalbericht wordt traditiegetrouw aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Naarmate de oorlog verder achter ons ligt, verandert de beleving van Nederlanders ten aanzien van de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei. Jongere generaties verkeren in de gelukkige omstandigheid geen eigen herinneringen te hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Juist om die reden is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan de oorlog en stil te staan bij de slachtoffers en de offers die zijn gebracht. 

Dat sinds dit jaar, in samenwerking met scholengemeenschap Laar & Berg, op de derde donderdag van april jaarlijks een herdenking wordt georganiseerd bij het Monument voor de Joodse Kinderen helpt daarbij. Het monument herinnert aan de geschiedenis van het Joodse kindertehuis de Berg-Stichting en de kinderen en stafleden van de Berg-Stichting die door de nazi’s zijn vermoord. 

Als oud-leerling van Laar en Berg heb ik mij erover verbaasd dat ik niets wist van de bijzondere geschiedenis van de grond waarop de school staat, tot het boek ‘Schieten op de maan’ verscheen. Het is goed dat de leerlingen van nu kennis kunnen nemen van de grootste ramp uit de Larense geschiedenis en daarvan kunnen leren. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid en wij moeten dankbaar zijn dat wij bevrijdingsdag kunnen vieren.

Na de lente volgt de zomer, die we beginnen met de kunstmaand, in juni. De maand waarin ook de dorpscultuur wordt gevierd met het traditionele Dorpsdiner dat dit jaar op zondag 10 juni in de schilderachtige tuin van Singer wordt georganiseerd. Ik kijk daar naar uit! 

Net als de viering van het Sint Jansfeest met als hoogtepunt de Sint Jansprocessie op zondag 24 juni, in de zomer. 

Gelukkig kunnen we ook dan nog genieten van de poffertjes en wafels van Corn. de Haan!

Column van de voorzitter