Schenkingen 1e kwartaal 2018

Schenkingen 1e kwartaal 2018

3/1: Mevr. T. Nijssen schonk ons een ingelijste tekening van Toon de Jong + een biografie van Toon de Jong.

27/1: Els Veldman-Rozendaal schonk ons 15 rekeningen van Larense bedrijven.

3/2: Van Han Koster kregen we diverse oude werktuigen w.o. een haarijzer, 2 trekmessen, 1 zeisblad en een oude pick.

5/2: Van Jan Verhoek kregen we het boekje: Gids van Laren 1930.

14/2: Van de Historische Kring Blaricum kregen we diverse papieren over Laren.

28/2: Via Mirjam Post kregen we van J.J. Bus een jubileum CD van Muziekvereniging St. Jan, 4 foto’s en een ingelijste groepsfoto van oude Laarders.

17/3: Van de heer J. van Eck kregen we een ansichtkaart van de Vrije Heere.

24/3: Mevr. Thole schonk ons een plakboek, het Instuifjournaal van “R.K. Jong Laren” van 1963-1965.

24/3: Mevr. Bruggeman-Mulder schonk ons een bouwsteen van het Nederlands Studenten Sanatorium, 1 zilverbonboekje en een pagina uit een oud tijdschrift over Laren.

24/3: Van mevr. Roest kregen we het Jubileumprogramma van de K.A.B.

24/3: De familie Van Walstijn schonk ons 1 ingebonden Katholieke Illustratie 1925, 3 delen familiekroniek Zwanikken, diverse boekjes, 1 brillenkoker Raateland en 1 kalender Van Wijland.

28/3: Van Martin van Wijngaarden kregen we een donatiekaart van MCC-1951.

31/3: Van mevr. Van Mahlen – v.d. Schaal kregen we 2 politie insignes.

31/3: J. Timmerman schonk ons het boekje “Kent u ze nog de Laarders”, 3 ingelijste foto’s en een CD met film over Laren. 

Mevr. T. Nijssen schonk ons een grote foto van het schilderij van Max Liebermann “De Vlasschuur” uit 1887. Ingelijst afm. 36x57cm. En een Duits boek met de titel “Talente” van Karl Scheffler uit 1919. Hierin staat een artikel over Max Liebermann.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 144 [2018-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.