Vaandels in expositie Katholiek Laren

Vaandels in expositie Katholiek Laren

Tegenwoordig hebben we binnen de FNV sectoren als ‘Bouwen en Wonen’ en ‘Voedingsindustrie’, maar dat vakbonden vroeger heel andere benamingen en andere uitingen hadden, wordt bewezen in de HKL-tentoonstelling over Katholiek Laren in De Lindenhoeve. Deze tentoonstelling blijft het hele jaar, maar kent wisselende elementen. Nieuw sinds het vorige Kwartaalbericht zijn twee prachtige vakbondsvaandels. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 145 [2018-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Wim Keizer

Van de RK Bouwvakarbeidersbond (RKBB), afdeling Laren, is een vaandel te zien waarop een persoon met een grote zaag staat, waarbij opvalt dat hij niet bepaald gekleed is als bouwvakker.

De RK Bond van Brood-, Koek-, Banketbakkers, Chocolade- en Suikerwerkers, afdeling Laren, liet op zijn vaandel zien dat hij was opgericht in 1920 en was genoemd naar Sint Clemens Maria Hofbauer. Deze Clemens werd in 1751 als Jan Dvorák geboren in Tsjechië (toen onderdeel van Oostenrijk-Hongarije) en begon als bakkersleerling en bakkersknecht, voordat hij bakker in Wenen werd. Later werd hij priester. Hij stierf in 1820. Wegens zijn verdiensten werd hij in 1909 heilig verklaard. Een derde vaandel is van de RK Drankweer, district Gooiland. Iets anders dus dan Brandweer.

Nieuw in de tentoonstelling, het werd al aangekondigd, is dat de teksten op de achterwand zijn vervangen door prachtige zwart-wit foto’s van de Sint Jansprocessie van 1998, gemaakt door een onbekende fotograaf. Deze zijn aangevuld met items die betrekking hebben op de processie.

De onderdelen over de RK Begrafenisvereniging Sint Barbara blijven nog aanwezig tot de lezing van Henk Michielse over het Sint Janskerkhof en middeleeuwse ideeën over leven en dood, op 15 november 2018.