Gedetailleerde kennis van de historie van dit dorp

Gedetailleerde kennis van de historie van dit dorp

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Mary van der Schaal

“Maria Theresia van der Schaal – de Valk, gelet op het feit dat je sinds 1970 diverse activiteiten hebt ontplooid op het terrein van onder andere kunst, historie, gehandicapten en welzijn, die ten goede komen aan de samenleving, ben je iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen hebt gestimuleerd. Gelet op de duur, aard, betekenis en uitstraling van je totale maatschappelijke verdiensten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 145 [2018-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Wim Keizer

Dit waren de laatste woorden uit een speech van burgemeester Roland van Benthem van Eemnes op 26 april, voordat hij onze redacteur Mary van der Schaal de versierselen overhandigde die horen bij de genoemde orde. Mary was met een smoesje over een overleg met een wethouder naar het BEL-kantoor in Eemnes gelokt en groot was haar verbazing toen ze de zaal binnenkwam waar alle geridderden achtereenvolgens werden toegesproken. Dat kwam vooral doordat die zaal vol zat met familieleden, vrienden en bekenden, onder wie haar mede-redactieleden van dit Kwartaalbericht.

Kunst uit het land van Mauve

Mary is lid van de redactie en verzorgt de rubriek ‘Kunst uit het land van Mauve’. Maar dat is lang niet het enige wat zij deed en doet. Nadat Van Benthem had opgesomd welke activiteiten Mary allemaal al in Eemnes verricht heeft, zei hij: “Dat goede werk in Eemnes bleef natuurlijk ook in Laren niet onopgemerkt. Want in 2005 ben je naast je werk in Eemnes ook bestuurslid geworden van de Historische Kring Laren, ook daar heb je de exposities gecoördineerd en toen je daar in 2011 afscheid nam had je 15 exposities op poten gezet in het historisch centrum de Lindenhoeve. Kortom, ook daar heb je een boost gegeven aan het exposeren van de geschiedenis van het kunstenaarsdorp Laren. Je bent voor de Historische Kring Laren dan ook niet zomaar een vrijwilliger. Je hebt een lange staat van dienst en in de vele jaren dat je daar actief bent geweest belangrijk en veel vrijwilligerswerk verricht. Je bent geboren en getogen in Laren en Laren ligt je dan ook na aan het hart, je hebt een grote belangstelling voor en gedetailleerde kennis van de historie van dit dorp. Als getogen Laarder ben je dan ook een wandelende vraagbaak voor bezoekers van de Lindenhoeve. Tot 2011, toen de jeugd het maar eens van je moest overnemen.

In hetzelfde jaar dat je lid bent geworden van het bestuur werd je in Laren ook lid van de redactie van het Kwartaalbericht. Als lid van de redactie is dat natuurlijk zorg dragen voor de inhoud en het verschijnen van het blad, maar ook zelf was je een van de schrijvers die met name over de Larense kunstenaars steeds weer een boeiend verhaal wist te schrijven. Je hebt zelfs een eigen rubriek: “Kunst uit het dorp van Mauve”. Dat werk ben je tot heden blijven doen. Alweer 13 jaar lid van de redactie en het blijft leuk!”

Schilderen

De burgemeester memoreerde dat Mary op 28 mei 1933 in Laren is geboren in een gezin met vijf broers en een zusje. Mary houdt van schilderen en daarover zei hij: “Je talent voor schilderen is bij je thuis te bewonderen, het huis hangt vol met prachtige schilderijen van onder andere landschappen van Laren en Eemnes, maar ook stillevens en portretten. Maar je magnum opus is toch wel het schilderij van de Sint Jansbasiliek van Laren, qua formaat zo groot dat je op een stoel moest staan om het te schilderen.”

Indrukwekkende lijst

Maar Mary deed veel meer dan dat. De burgemeester kwam met een indrukwekkende lijst:

  • Vanaf 1970 tot 1980 coördinator voor de Citherclub in Vught en lid van de Nederlandse Citherbond, met als doelstelling dit in Nederland toch wat onbekende instrument meer bekendheid te geven door optredens te verzorgen.
  • In 2001 begonnen als docente schilderen bij de Eemnesser Schilders Kring die in De  Hilt bijeenkomt. Jaarlijks coördineren van de expositie van het voortgebrachte werk in De Hilt of in de Bibliotheek.
  • In 1992 actief geworden bij de Historische Kring Eemnes (HKE) als vrijwilliger (onder andere gastvrouw en lid van de sponsorcommissie).
  • In 1994 bestuurslid van de HKE geworden en tot 1999 als secretaris de verantwoordelijkheid genomen voor de voorbereiding en het vastleggen van de vergaderingen, het bijhouden van de post, contacten met instanties, etc. Daarna als algemeen bestuurslid verder gegaan tot 2009.
  • Rond het jaar 2000 lid geworden van het Platform Gehandicapten Eemnes. Dit platform gaat over naar de nieuwe, actieve seniorenvereniging BASBEL. Het platform adviseert B&W, denkt mee bij de herinrichting van straten en trottoirs en bekijkt zo de inrichting van de openbare ruimte vanuit het perspectief van mensen met een beperking.
  • In 2001 actief geworden bij de ANBO-Eemnes/BEL, als secretaris in het bestuur. Naast het werk als secretaris was Mary ook belast met het redactiewerk van het blad  Belviziertje. En vanaf het begin in 2016, na het verdwijnen van de lokale ANBO-afdelingen, is zij meegegaan naar de BASBEL.
  • In 2010 actief geworden bij de Bibliotheek Eemnes (tegenwoordig onderdeel ‘Bibliotheek Gooi en meer’). Mary helpt mee om speciale activiteiten te organiseren en ondersteunt op die manier de professionele krachten.
  • En last but not least: van 2009 – 2011 lid geweest van de Kunstcommissie Eemnes die de zaken op het terrein van kunst behartigt en B&W daarover gevraagd  en ongevraagd adviseert.