Buurthuis de Warrekam

100 jaar Openbare Bibliotheek in Laren en Blaricum (1920-2020)

Dit jaar viert de Openbare Bibliotheek van Laren en Blaricum haar eeuwfeest. Nu hebben we al enkele decennia – om precies te zijn vanaf 1983 – één bibliotheek in ons dorp maar tot dat jaar waren er twee aparte bibliotheken: de ‘Openbare Leeszaal’ en de ‘RK Leeszaal’. In 1976 zijn beide bibliotheken gefuseerd en in 1983…
Lees verder

Boeiende avond met presentatie van Laren zoals het eens was

Voor oudere Laarders onder de ongeveer veertig aanwezigen was het een feest van herkenning en voor jongeren en nieuwkomers kennismaking met een dorp zoals het er van eind negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw uitgezien heeft.

Groep Werkers Akkoord: 40 jaar

15 Oktober 2009 is het 40 jaar geleden dat de GWA officieel werd opgericht. Eind jaren zestig werd het ook in Laren politiek onrustig. De babyboomers werden volwassen en eisten ook woonruimte. Net als heden het geval is, waren er in Laren bijna geen woningen in de sociale huursector te verdelen. Er was in de…
Lees verder

Mijn oude buurt: de Cornelis Bakkerlaan

Als je na 50 jaren afwezigheid terugkeert in je geboortedorp en je hebt het voorrecht te wonen met uitzicht op de St. Jansbasiliek en de (voorheen) Aloysiusschool of broederschool, dan komen herinneringen boven. Mijn geloofsleven begon met een uitverkiezing als misdienaar door kapelaan Lampe. Als beginneling mocht ik met Eef Bruning in de zondagse jeugdmis…
Lees verder

In memoriam – Hans Petersen

Op 47-jarige leeftijd is na een kort lijden ons zeer gewaardeerde bestuurslid Hans Petersen van ons heengegaan. Hans was de penningmeester van onze stichting en als bestuurslid bijzonder actief in het mee uitdenken, opzetten en regelen van allerhande zaken voor onze kring en het Historisch Centrum Laren.